Emise

Jaký máme cíl, co chceme?

Chceme propagovat myšlenku zdravotně nezávadného ovzduší, šířit osvětu o světelném znečištění a zasadit se o změny v legislativě ČR i EU v oblasti životního prostředí. 

Jak chceme cíle dosáhnout?

Pravidelně chodíme měřit světelné znečištění v Opavě, hodnoty pečlivě zaznamenáváme a zapisujeme do tabulek, které můžete nalézt na našem webu (viz. odkaz níže). Taktéž pořádáme přednášky přednášky pro veřejnost, školení a prezentujeme na mnoha akcích, kde posluchače s naší prací seznamujeme a nabízíme jim alternativní řešení. Problematiku konzultujeme s odborníky a spolupracujeme s představiteli moci zákonodárné a výkonné.

Web: www.emise.slezgymopava.cz

Twitter: www.twitter.com/ProjektEmise

Instagram: www.instagram.com/projektemise