Emise

Projekt Emise je poměrně objemný balík aktivit, které souvisí s ochranou životního prostředí. Základním pilířem je práce s veřejností, zejména šíření trendů správného topení. Výrazným prvkem jsou také besedy s politiky a návrhy legislativních úprav.

„V Emisích jsem získala spoustu odborných znalostí a dovedností (např. jak měřit spektrometrem a luxmetrem). Člověk se naučí vyjadřovat vlastní názor a obhájit ho. Aktivně jsem komunikovala s mnohými důležitými politiky, vědci i jinými osobnostmi. Jako šéf projektu jsem se naučila hodně i o péči o „svoje lidi“ a vytváření příjemných pracovních podmínek. Ale myslím, že to nejdůležitější, co mi Emise daly, je přátelství. Je to skvělý kolektiv inteligentních a zapálených lidí, který se jen tak někde nenajde. Naše práce vypadá jako velká dřina, za kterou toho člověk moc nedostane, ale to, že jsme fajn parta, udělá opravdu hodně.“

Anna Joy Back

Jaký máme cíl, co chceme?

Chceme propagovat myšlenku zdravotně nezávadného ovzduší, šířit osvětu o světelném znečištění a zasadit se o změny v legislativě ČR i EU v oblasti životního prostředí. 

Jak chceme cíle dosáhnout?

Pravidelně chodíme měřit světelné znečištění v Opavě, hodnoty pečlivě zaznamenáváme a zapisujeme do tabulek, které můžete nalézt na našem webu (viz. odkaz níže). Taktéž pořádáme přednášky přednášky pro veřejnost, školení a prezentujeme na mnoha akcích, kde posluchače s naší prací seznamujeme a nabízíme jim alternativní řešení. Problematiku konzultujeme s odborníky a spolupracujeme s představiteli moci zákonodárné a výkonné.

Emise v médiích

Odkazy