Školská rada

Postavení a činnost školské rady vymezují § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Složení školské rady

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • Mgr. Přemysl Král (od 1. 9. 2023)
  • MUDr. Eva Sehnálková (od 1. 9. 2023)

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Radim Frič (od 1. 9. 2023)
  • Mgr. Vladimír Mikulík (od 1. 9. 2023)

Za zřizovatele:

  • Ing. Marek Hájek (od 1. 9. 2023)
  • Ing. Tomáš Navrátil (od 1. 9. 2023)

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Radim Frič.
Kontakt: 553 710 542 (klapka 517), fric.radim@sgopava.cz

Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u předsedy školské rady.