Práce žáků

Z hodin francouzštiny
Jak si francouzštináři ze třetího ročníku představují školu budoucnosti? Jakou pro vás mají radu na každý měsíc druháci? A kam vás pozvou letošní prvňáci?

Brožury o Opavsku
V rámci projektových dnů vytvořili žáci 2.B v českéanglické a německé verzi brožuru s názvem Opavsko – jak se neztratit.

Album Covers
Seminaristé dějepisu v angličtině vytvořili s pomocí umělé inteligence přebaly fiktivních hudebních alb osobností nebo událostí spojených se světovou válkou.

Zajímavosti 1. světové války
Zajímavosti z první světové války zpracovali studenti semináře Dějepisu v angličtině pomocí krátkých videoklipů.

(Un)known Heroes of the World War II
V rámci Erasmus spolupráce s nizozemskou Merlet College vznikla z projektové činnosti společná publikace věnující se vybraným hrdinům druhé světové války.

Žákovská galerie
Tvoření nás baví. Žákovská galerie nabízí prostor, kde se můžete blíže seznámit s výtvarnými projekty a pracemi žáků.

Zajimavosti 1. světové války
Zajímavosti z první světové války zpracovali studenti semináře Dějepisu v angličtině pomocí krátkých videoklipů.

Hodnocení restaurací
Jak přetavit znalosti a dovednosti získané ve škole v něco užitečného a praktického? Napíšeme hodnocení restaurací ve francouzštině a vytvoříme si svůj blog

Fiktivní akce v Opavě
Francouzštináři z 1.C si procvičili rozkazovací způsob a vytvořili v aplikaci Canva společný soubor pozvánek na fiktivní akce v Opavě – sportovní, kulturní, pro všechny věkové skupiny.

Interaktivní mapa Opavy také v němčině
V rámci projektových dnů vypracovali žáci 2.B interaktivní mapu Opavy s odkazy a průvodními texty v angličtině a němčině, které umožní zahraničním návštěvám poznat nejen centrum a historii našeho města, ale také jeho okolí, včetně sportovního vyžití.

Vícejazyčná interaktivní mapa
Jak může vypadat výstup projektové výuky? V tomto průvodci po Opavě a okolí v anglickém, francouzském, ruském a českém jazyce se můžete přesvědčit sami. Je to výsledek práce 2.C.

Brand školy ve 3D
V předmětu Informační a komunikační technologie se vyučuje 3D modelování a 3D tisk. Letošní třeťáci spojili 3D tisk s vizuálním stylem školy. Na této stránce si můžete prohlédnout jejich práce.

Infografika Shopping
V hodinách angličtiny žáci 3.B v rámci maturitního tématu “Shopping”  zpracovali formou infografiky historii obchodování od výměnného obchodu až po online nakupování.

Mapa Opavy ve francouzštině
Interaktivní mapa s popisky ve francouzštině a autentickými fotografiemi je společným dílem francouzštinářů ze 3.C

Knihovnička na léto
Žáci pro vás v rámci hodin českého jazyka připravili knižní inspiraci. Své tipy přidali i někteří učitelé. Prohlédněte si, jak se s tímto úkolem vypořádali.

Interaktivní eKnihu s recepty ve francouzštině, pod kterou se tentokrát podepisují studenti prvního ročníku, si můžete prohlédnout na této stránce.

Jarní křivky aneb jak si žáci 2. ročníku poradili se symboly jara ve vektorové grafice. Prohlédněte si jejich kreativní dílka.

Dneska bez kamery
Seminaristé dějepisu Vám v podcastech přinášejí zajímavosti z minulosti. Připojte se k nám na našem Youtube kanálu.