Metanoia – cesta změny způsobu života, myšlení a srdce

Vznikl v březnu 2022 jako reakce na Den D – téma Duševní zdraví (7. 2.), který organizovali seminaristé společenskovědního semináře pod dohledem Mgr. Tkáčové a Mgr. Hertlové.

Projekt svým účastníkům poskytuje zajímavou praxi ve formě fyzicky a kognitivně rehabilitačních aktivit pro znevýhodněné děti nebo inkluzívních a integračních programů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.

Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Pavlínou Němcovou, která se celý život zabývá problematikou náhradní rodinné péče a v Opavě vede spolek Do náruče, z. s., či s Mgr. Hanou Paterkovou která stojí v čele Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z. s. Projektový tým také kooperuje s mateřskou školou Eliška, která se Slezským gymnáziem udržuje součinnost již od roku 2004. Studenti se aktivně podílí na odpoledních zájmových terapiích, organizaci různých společných akcí pro děti a rodiče, na realizaci projektových dnů apod. Hlavní studentskou organizátorkou – spoluzakladatelkou projektu Metanoia je Kristýna Sýkorová. 

Kvůli mentálně a fyzicky vyčerpávajícím aktivitám a náročnému studiu vznikla i spolupráce s Mgr. Alexandrou Hoňkovou, která žákům poskytla možnost se odreagovat na ranních hodinách jógy.

Součástí je i arteterapie v rámci kroužku Relaxuj s výtvarkou. Mgr. Michaela Nová v něm nabízí řadu technik k uvolnění napětí, emocí, k poznání sebe sama či druhých.

Garant projektu

Tkáčová Kamila, Mgr.
e-mail: tkacova.kamila@sgopava.cz