Pro zájemce o studium

Důležité termíny

 • Dny otevřených dveří: 6. 12. 2022 a 10. 1. 2023
 • Zahájení přípravných kurzů: 5. 12. 2022
 • Podání přihlášky ke studiu: 1. 3. 2023
 • Přijímací zkoušky Nanečisto: 28. 3. 2023
 • Zveřejnění kritérií pro přijetí ke studiu: 31. 1. 2023
 • Přijímací zkoušky: 13. 4. a 14. 4. 2023

Přijímací zkoušky

 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: Český jazyk | Matematika
 • Kritéria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2023/2024 – budou zveřejněna zde do 31. 1. 2023
 • Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotné zkušební schéma
 • Formulář přihlášky ke studiu: xlsx | pdf
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu u oboru 79-41-K/41 Gymnázium není nutný!
 • Vysvětlivky k přihlášce (docx)
 • Další informace k přijímacímu řízení: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • Návratka pro uchazeče – volba druhého cizího jazyka a HV/VV ve školním roce 2023/2024 – odkaz bude zveřejněn zde do 31. 1. 2023

Navštivte nás

Pokud jste nestihli Dny otevřených dveří, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.