Pro zájemce o studium

Důležité termíny

 • Dny otevřených dveří: 5. 12. 2023 a 9. 1. 2024
 • Zahájení přípravných kurzů: 12. 1. 2024
 • Podání přihlášky ke studiu: 1. 3. 2024
 • Přijímací zkoušky Nanečisto: 26. 3. 2024
 • Zveřejnění kritérií pro přijetí ke studiu: 31. 1. 2024
 • Přijímací zkoušky: bude aktualizováno

Přijímací zkoušky

 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: Český jazyk | Matematika
 • Kritéria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2024/2025: bude aktualizováno
 • Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotné zkušební schéma: bude aktualizováno
 • Formulář přihlášky ke studiu: xlsx | pdf
 • Průvodce vyplněním přihlášky: bude aktualizováno
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu u oboru 79-41-K/41 Gymnázium není nutný!
 • Vysvětlivky k přihlášce (docx): bude aktualizováno
 • Další informace k přijímacímu řízení: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • Návratka pro uchazeče – volba druhého cizího jazyka a HV/VV ve školním roce 2024/2025: bude aktualizováno
 • Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku: bude aktualizováno

Navštivte nás

Pokud jste nestihli Dny otevřených dveří, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.