Pro zájemce o studium

Důležité termíny

 • Dny otevřených dveří: 7. 12. 2021 a 11. 1. 2022
 • Zahájení přípravných kurzů: termín bude oznámen
 • Zveřejnění kritérií pro přijetí ke studiu: termín bude oznámen
 • Podání přihlášky ke studiu: termín bude oznámen
 • Přijímacích zkoušky Nanečisto: termín bude oznámen
 • Přijímací zkoušky: termín bude oznámen

Přijímací zkoušky

 • Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotné zkušební schéma (bude zveřejněno zde)
 • Formulář přihlášky ke studiu (bude zveřejněn zde) xlsx | pdf
 • Další informace k přijímacímu řízení – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Přípravné kurzy a Přijímací zkoušky Nanečisto ve šk. roce 2021/2022

Přinášíme informaci pro všechny žáky 9. ročníku ZŠ, kteří mají zájem v letošním školním
roce navštěvovat Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Vzhledem k tomu, že výuka
v minulém školním roce probíhala distančně, jsme se rozhodli přidat několik hodin – kurzy
tedy budou probíhat po 13 týdnů – zájemci musí počítat se zahájením kurzů začátkem
prosince 2021.

 • Přijímací zkoušky Nanečisto proběhnou v březnu 2022.
 • Podrobnější informace a přihlášky na web školy umístíme počátkem října, a to na hlavní
  stránce i v sekci Studium/Pro zájemce o studium.