HELP P3

Anorexie, bulimie, obezita, bigorexie a ortorexie – těmto poruchám příjmu potravy se projekt HELP P3 věnuje již od roku 2007. Pořádáme každoročně okolo 30 přednášek pro základní a střední školy. Přednáška mimo jiné obsahuje videa a fotografie poskytnuté ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Brně.

Pod vedením paní učitelky Kamily Tkáčové se scházíme každé pondělí o velké přestávce, kde spolu vymýšlíme nové, malé projekty, jako je například srovnání nápojů a cukru, který obsahují, od nového roku se budeme zabývat také měřením mléčných nápojů.

Za školní rok 2019/2020 bohužel díky situaci proběhlo přednášek o něco méně, konkrétně 9, cca pro 170 žáků. Někteří ze současných členů také absolvovali odborné školení pod vedením psycholožky PhDr. Jitky Varyšové.

Úspěchem roku 2020 bylo vypsání grantu statutárního města Opavy, který nám byl schválen. Grantu, jež spadá do oblasti prevence kriminality. Získané finanční prostředky jsme použili k vytvoření nové potravinové a pitné pyramidy, k tisku nových brožur a pracovních listů. Chceme se stále posouvat v oblasti vzdělávání.

Instagram: https://www.instagram.com/helpp3/