HELP P3

Anorexie, bulimie, obezita, bigorexie a ortorexie – těmto poruchám příjmu potravy se projekt HELP P3 věnuje již od roku 2007. Pořádáme každoročně okolo 30 přednášek pro základní a střední školy. Přednáška mimo jiné obsahuje videa a fotografie poskytnuté ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Brně.

Pod vedením paní učitelky Kamily Tkáčové se scházíme každé pondělí o velké přestávce, kde spolu vymýšlíme nové, malé projekty, jako je například srovnání nápojů a cukru, který obsahují, od nového roku se budeme zabývat také měřením mléčných nápojů.

Za školní rok 2019/2020 bohužel díky situaci proběhlo přednášek o něco méně, konkrétně 9, cca pro 170 žáků. Někteří ze současných členů také absolvovali odborné školení pod vedením psycholožky PhDr. Jitky Varyšové.

Úspěchem roku 2020 bylo vypsání grantu statutárního města Opavy, který nám byl schválen. Grantu, jež spadá do oblasti prevence kriminality. Získané finanční prostředky jsme použili k vytvoření nové potravinové a pitné pyramidy, k tisku nových brožur a pracovních listů. Chceme se stále posouvat v oblasti vzdělávání.

„HELP P3 má za cíl informovat mládež o problematice poruch příjmu potravy. Organizujeme zejména přednášky pro žáky základních škol – v době distanční výuky nebylo občas úplně jednoduché přejít na přednášení online, vše jsme ale nakonec zvládli v pohodě a jako vedoucí této aktivity můžu říct, že jsme udělali velký kus práce. Tento projekt mě neskutečně baví a našla jsem se v pozici „vedoucího“. Slezské gymnázium jsem si vybrala z velké části právě kvůli tomuto projektu a teď vím, že to určitě nebyla chyba. HELP P3 mi dodal sebedůvěru, jsem schopna vystoupit před větší skupinou lidí a naučila jsem se také formálně komunikovat se zástupci škol, pro něž přednášky pořádáme. Všem práci v tomto projektu doporučuji.“

Zuzana Ondruchová

Web: https://slezgymopava.wixsite.com/helpp3

Instagram: https://www.instagram.com/helpp3/

Garant projektu

Tkáčová Kamila, Mgr.
e-mail: tkacova.kamila@sgopava.cz