Přípravné kurzy

Jako jedna z prvních škol v regionu jsme před 20 lety začali pořádat Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Od samého začátku bylo naším cílem usnadnit deváťákům cestu na vysněnou střední školu. Přípravné kurzy vycházejí z toho, jak vypadají autentické přijímačkové testy, dávají žákům možnost nacvičit si postup v typických úlohách a zmapovat si okruh problémů, které se obvykle testují.

Nedocenitelným přínosem kurzů je zejména to, že kvalifikovaní učitelé jsou připraveni reagovat na potřeby žáků, vysvětlit obtížnou látku, zařadit procvičení jevu, který se ukázal jako problémový, a poskytnout zpětnou vazbu celé skupině i jednotlivým účastníkům kurzu. 

Nedávné covidové období přidalo do organizace kurzů novou dimenzi. Dokázali jsme si poradit i s vedením kurzů na dálku a vloni jsme kombinovali prezenční a distanční způsob, aby se kurzů mohli účastnit i ti, kdo byli zrovna v karanténě či izolaci. V aktuálním školním roce plánujeme prezenční výuku. I nadále se tak snažíme dělat maximum pro to, aby uchazeči o studium nejen na naší škole mohli přistoupit k přijímacím zkouškám sebevědomě a s pocitem, že jsou skvěle připraveni.

Organizace přípravných kurzů ve školním roce 2022/2023

Slezské gymnázium Opava organizuje pro žáky 9. ročníku Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to z matematiky a z českého jazyka. Zájemci si mohou zvolit den, kdy chtějí kurz navštěvovat – pondělí, středa nebo pátek. Tyto kurzy budou zahájeny ve dnech uvedených v následujícím přehledu:

  • pondělní kurz 5. prosince 2022 (konec 3. dubna 2023)
  • středeční kurz 7. prosince 2022 (konec 5. dubna 2023)
  • páteční kurz 9. prosince 2022 (konec 31. března 2023)

Kurzy začínají v 15:00 a končí 17:10 hod. Přihláška bude zveřejněna na konci září.

Cena Přípravných kurzů:

  • Přípravné kurzy z matematiky (PK M) – 1 100 Kč
  • Přípravné kurzy z českého jazyka (PK Č) – 1 100 Kč
  • Přípravné kurzy z matematiky + českého jazyka (PK M+Č) – 2 000 Kč

Slezské gymnázium Opava dále organizuje také Přijímací zkoušky Nanečisto, které proběhnou v úterý 28. března 2023 v odpoledních hodinách.

Využijte dvacetileté zkušenosti našich učitelů s přípravou k přijímacím zkouškám.