Přípravné kurzy

SkupinyZahájeníTermíny konání
I, J, K, LPátek 12. 1. 202412., 19. a 26. ledna; 9., 16. a 23. února; 1., 15. a 22. března; 5. dubna
A, B, C, DPondělí 15. 1. 202415., 22. a 29. ledna; 5., 12., 19. a 26. února; 11. a 18. března; 8. dubna
E, F, G, HStředa 17. 1. 202417., 24. a 31. ledna; 7., 14., 21. a 28. února; 13. a 20. března; 3. dubna

Pokud jste ještě neodeslali platbu kurzovného, neprodleně tak učiňte.

Všechny kurzy probíhají v budově Slezského gymnázia od 15.00, žádáme účastníky, aby se dostavili nejpozději v 14.50, aby jim mohly být předány organizační informace. Výuka matematiky bude probíhat v učebně č. 303 a 306, výuka českého jazyka v učebně 136 a 323.

S sebou si přineste blok nebo volné papíry a psací a rýsovací potřeby.
Nutné jsou přezůvky!!! Šatna bude v suterénu školy.

Jednotlivé skupiny mají uvedeno, jak jdou předměty po sobě, odděluje je desetiminutová přestávka, kdy se žáci přesunou mezi učebnami. Konec kurzů je v 17.10.

Obecné informace k přípravným kurzům

Jako jedna z prvních škol v regionu jsme před více než 20 lety začali pořádat Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Od samého začátku bylo naším cílem usnadnit deváťákům cestu na vysněnou střední školu. Přípravné kurzy vycházejí z toho, jak vypadají autentické přijímačkové testy, dávají žákům možnost nacvičit si postup v typických úlohách a zmapovat si okruh problémů, které se obvykle testují.

Nedocenitelným přínosem kurzů je zejména to, že kvalifikovaní učitelé jsou připraveni reagovat na potřeby žáků, vysvětlit obtížnou látku, zařadit procvičení jevu, který se ukázal jako problémový, a poskytnout zpětnou vazbu celé skupině i jednotlivým účastníkům kurzu. 

Nedávné covidové období přidalo do organizace kurzů novou dimenzi. Dokázali jsme si poradit i s vedením kurzů na dálku a vloni jsme kombinovali prezenční a distanční způsob, aby se kurzů mohli účastnit i ti, kdo byli zrovna v karanténě či izolaci. V aktuálním školním roce plánujeme prezenční výuku. I nadále se tak snažíme dělat maximum pro to, aby uchazeči o studium nejen na naší škole mohli přistoupit k přijímacím zkouškám sebevědomě a s pocitem, že jsou skvěle připraveni.

Organizace přípravných kurzů ve školním roce 2023/2024

Slezské gymnázium Opava organizuje pro žáky 9. ročníku Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to z matematiky a z českého jazyka. Zájemci si mohou zvolit den, kdy chtějí kurz navštěvovat – pondělí, středa nebo pátek. Tyto kurzy budou zahájeny ve dnech uvedených v následujícím přehledu:

  • pondělní kurz 15. ledna 2024 (konec 8. dubna 2024)
  • středeční kurz 17. ledna 2024 (konec 3. dubna 2024)
  • páteční kurz 12. ledna 2024 (konec 5. dubna 2024)

Kurzy začínají v 15:00 a končí 17:10 hod.

Cena Přípravných kurzů:

  • Přípravné kurzy z matematiky (PK M) – 1 100 Kč
  • Přípravné kurzy z českého jazyka (PK Č) – 1 100 Kč
  • Přípravné kurzy z matematiky + českého jazyka (PK M+Č) – 2 000 Kč

Slezské gymnázium Opava dále organizuje také Přijímací zkoušky Nanečisto, které proběhnou v úterý 26. března 2024 v odpoledních hodinách. Uchazeči, kteří se přihlásí do přípravných kurzů z matematiky i českého jazyka, mají Přijímací zkoušku Nanečisto zdarma.

Využijte dlouhodobé zkušenosti našich učitelů s přípravou k přijímacím zkouškám.