Přípravné kurzy

Využijte patnáctileté zkušenosti našich učitelů s přípravou k přijímacím zkouškám. Organizujeme pro žáky 9. ročníku Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a Přijímací zkoušky Nanečisto, a to z matematiky a z českého jazyka. Zájemci si mohou zvolit den, kdy chtějí kurz navštěvovat – pondělí, středa nebo pátek. Termíny zahájení kurzů a další informace k jejich organizaci budou zveřejněny na této stránce.

Jak se můžete přihlásit?

  • On-line přihláška k Přípravným kurzům (termín registrace bude uveden zde)
  • On-line přihláška k Přijímacím zkouškám Nanečisto (termín registrace bude uveden zde)