Přípravné kurzy

Jako jedna z prvních škol v regionu jsme před 18 lety začali pořádat Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Od samého začátku bylo naším cílem usnadnit deváťákům cestu na vysněnou střední školu. Přípravné kurzy vycházejí z toho, jak vypadají autentické přijímačkové testy, dávají žákům možnost nacvičit si postup v typických úlohách a zmapovat si okruh problémů, které se obvykle testují.

Nedocenitelným přínosem kurzů je zejména to, že kvalifikovaní učitelé jsou připraveni reagovat na potřeby žáků, vysvětlit obtížnou látku, zařadit procvičení jevu, který se ukázal jako problémový, a poskytnout zpětnou vazbu celé skupině i jednotlivým účastníkům kurzu. 

Nedávné covidové období přidalo do organizace kurzů novou dimenzi. Dokázali jsme si poradit i s vedením kurzů na dálku a v současné době kombinujeme prezenční a distanční způsob, aby se kurzů mohli účastnit i ti, kdo jsou zrovna v karanténě či izolaci. I nadále se tak snažíme dělat maximum pro to, aby uchazeči o studium nejen na naší škole mohli přistoupit k přijímacím zkouškám sebevědomě a s pocitem, že jsou skvěle připraveni.

Organizace přípravných kurzů ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče zájemců o Přípravné kurzy,

na e-mail uvedený v přihlašce jsme Vám zaslali rozhodnutí o formě výuky a doplňující informace k organizaci letošních lekcí. Pro případ, že k Vám e-mail nedorazil, jej přikládáme zde:

Slezské gymnázium Opava organizuje pro žáky 9. ročníku Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to z matematiky a z českého jazyka. Zájemci si mohou zvolit den, kdy chtějí kurz navštěvovat – pondělí, středa nebo pátek. Tyto kurzy budou zahájeny ve dnech uvedených v následujícím přehledu:

  • pondělní kurz 6. prosince 2021 (konec 4. dubna)
  • středeční kurz 8. prosince 2021 (konec 6. dubna)
  • páteční kurz 10. prosince 2021 (konec 8. dubna)

Kurzy začínají v 15:00 a končí 17:10 hod.

Slezské gymnázium Opava dále organizuje také Přijímací zkoušky Nanečisto, které proběhnou v úterý 29. března 2022 v odpoledních hodinách. 

Cena jednoho kurzu (13 šedesátiminutových hodin) je 1000,- Kč, v případě zájmu o návštěvu kurzů obou předmětů (M + ČJ) je snížená cena 1900,- Kč. Poplatek za Přijímací zkoušky Nanečisto je 250,- Kč – v případě, že se Přijímacích zkoušek Nanečisto účastní žák Přípravných kurzů, částku 250,- Kč neplatí.

Využijte šestnáctileté zkušenosti našich učitelů s přípravou k přijímacím zkouškám. A zvládli jsme to i v době koronavirové karantény.