Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola je největším světovým vzdělávacím programem pro školy, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Projekt Ekoškola je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Chceš-li vědět více, podívej se na: www.ekoskola.cz

Proč program Ekoškola?

  • formuje postoje a chování k životnímu prostředí, přesněji k šetrnému přístupu k životnímu prostředí
  • zlepšuje prostředí školy
  • zapojuje nejen žáky, ale i učitele a provozní zaměstnance

Co bylo a je naším cílem?

  • cílem našich snah bylo získat titul Ekoškola, který jsme převzali v červnu 2019 v budově Senátu ČR
  • titul je škole zapůjčen na 2 roky, v jejichž průběhu školní ekotým pokračuje ve svých aktivitách tak, aby byl schopen titul po uplynutí 2 let znovu obhájit

Co děláme?

  • realizujeme pozitivní změny v prostředí školy, zejména v oblastech odpady, energie, voda a prostředí školy  
  • vytváříme školní ekotým, který zahrnuje žákovské zástupce jednotlivých tříd, školního koordinátora EVVO
  • chováme se v souladu s naším Ekokodexem