Svátek všech stromů se školním Ekotýmem a EMISEMI

Mezinárodní svátek, který se slaví ve více než padesáti zemích světa, jsme oslavili společně v sadech Svobody v Opavě.

V chladném nedělním odpoledni 15. října jsme se zúčastnili každoročně konaného svátku všech stromů – akce Den stromů v Opavě. Mezi mnoha kreativními i vzdělávacími stanovišti, která si v sadech Svobody připravila většina opavských základních škol, spolků a organizací, jsme i my měli svůj stánek. Zařadili jsme se tak mezi dvě střední školy z celého okresu, které akci podpořily. 
Akci pořádal Magistrát města Opava a náš školní Ekotým měl společně s projektem EMISE stánek s pokusy. Tento rok jsme se zaměřili spíše na starší děti a zvolili jsme téma fotosyntézy. Děti i dospělí u nás mohli vidět například „ducha“, který je zaujal asi nejvíc a kde jsme díky peroxidu vodíku a manganistanu draselného ukázali jeden z produktů fotosyntézy – vodu. Návštěvníci si mohli také zkusit zapalovat špejle pomocí bublinek kyslíku. Díky těmto pokusům jsme si představili všechny látky potřebné k fotosyntéze. Stánek projektu EMISE hýřil luminiskujícími barvami alkaloidu eskulinu, který přirozeně nacházíme v jírovci. Přítomní si také vyzkoušeli tvorbu přírodního inkoustu. Účast byla velice hojná a všichni byli moc šikovní. Tento krásný podzimní den si užili jak organizátoři, tak ti, kteří na akci zavítali.