Emisaři odvádějí dobrou práci

Na následujících řádcích se s vámi chceme podělit o novinky z činnosti projektu Emise.

Ve druhém pololetí emisaři intenzivněji spolupracovali s organizací Člověk v tísni. Byli požádáni o prezentaci své práce na semináři v rámci projektu Active Citizens, a to na téma Chráníme klima. Seminář byl pořádán pro pedagogy i žáky z celé ČR. To se uskutečnilo v době jarních prázdnin pod taktovkou Mgr. Hoňkové.

Emisaři byli také osloveni s žádostí o natočení videomedailónků v rámci dalšího projektu DEAR. Člověk v tísni hodlá spustit web zaměřený na dopady klimatických změn. Tento web má za úkol osvětu veřejnosti v uvedené oblasti a rovněž chce ukázat mladé aktivitní lidi, proto byli vybráni emisaři. Ihned po spuštění webu dáme informaci na instagram školy.

V roce 2021 Mgr. Tkáčová pracovala na metodickém materiálu a podílela se na přípravě příručky pro učitele s názvem Projektovou výukou ke klimatickému vzdělávání. Tato příručka provádí čtenáře procesem přípravy, realizace a vyhodnocení školního projektu. Upozorní, na co nezapomenout a na co cílit při využití projektové metody ve výuce. Příručka obsahuje také příběh 6 školních projektů napříč ČR, které otevírají téma klimatické změny, včetně praktických tipů od učitelů i žáků. Ke stažení zde.

V březnu proběhlo také chemické a fyzikální školení (garanti Mgr. Hoňková, Mgr. Frič, Mgr. Pika) pro emisaře i zájemce z řad žáků SGO. Pokusy byly zaměřeny na spalování ekologických a neekologických paliv a světelné znečištění.

26. dubna nás v učebně 305 čeká od 14:45 do 16:00 fyzikální školení a 12. dubna se v učebně 105 uskuteční od 14:30 do 15:30 školení chemické. Můžete se těšit na téma popularizace přírodních věd a hlavně obohatit se o další informace a cvičení z fyziky a chemie.☺