Virtuální prohlídka

Prohlédněte si prostory Slezského gymnázia z pohodlí svého oblíbeného křesla. Virtuální prohlídka umožňuje pomocí hotspotů prozkoumat nejen učebny a sportovní či relaxační zóny, ale i principy, na nichž naše výuka stojí.

Prohlédněte si naši školu prostřednictvím technologie Street View. Prohlídku jedné z osmi učeben, vestibulu či jídelny zvolíte ve svislém menu v pravém horním rohu.


VST – Vstupní prostor je vyzdoben výtvarnými pracemi žáků podobně jako většina interiérů chodeb SGO. Po schodech dolů lze sejít do prostoru šaten, kde má každý z žáků svou osobní uzamykatelnou šatní skříňku.

UC1 – Chemická laboratoř disponuje 16 kvalitně vybavenými pracovišti, z každého koutu této učebny na nás dýchne duch moderní chemie, v rohu místnosti nezbytná digestoř pro nebezpečné pokusy, na stěně televizor propojený s Apple TV. Při návštěvě Dne otevřených dveří ji naleznete v přízemí vpravo pod číslem 105.

UC2 – Učebna výtvarné výchovy je vybavena speciálními lichoběžníkovými stoly, které umožňují vytvářet pracovní hnízda podle potřeby výukové jednotky. Na chodbě před učebnou je výzdoba tvořená výtvory žáků navštěvujících Výtvarnou výchovu, což je volitelný předmět v prvních dvou letech studia. Při návštěvě školy učebnu naleznete v přízemí vlevo za dveřmi s číslem 135.

UC3 – Učebna je určena zejména pro výuku humanitních oborů. Samozřejmostí je projekční technika a její stěny zdobí výukové nástěnné mapy s historickým obsahem. Při návštěvě Dne otevřených dveří ji naleznete ve 2. patře vlevo pod číslem 324.

UC4 – Laboratoř fyziky disponuje 15 pracovišti vybavenými digitální měřicí technikou. Výbavou každého pracovního stolu jsou 2 notebooky s měřicím softwarem Pasco, během laboratorních cvičení žáci používají drátová i bezdrátová digitální čidla. Při návštěvě školy učebnu naleznete v 2. patře vpravo pod číslem 305.

UC5 – Učebna je určena zejména pro výuku přírodovědných oborů, hlavně pak biologie. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena mikroskopy, které žáci aktivně používají během laboratorních cvičení. Při návštěvě Dne otevřených dveří ji naleznete v 1. patře vpravo pod číslem 203.

UC6 – Učebna slouží primárně pro výuku českého jazyka a dalších humanitních věd. Její součástí je projekční a audiovizuální technika a na stěnách jsou vyvěšeny úryvky literárních děl. Při návštěvě školy učebnu naleznete v 1. patře vlevo pod číslem 230.

UC7 – Učebna španělštiny má velmi specifickou schopnost přenést každého, kdo vstoupí, z SGO přímo do Španělska. Již před vstupem do učebny je na stěně vyvěšena mapa Latinské Ameriky a výzdoba tímto nekončí. Stěny samotné učebny jsou pokryty artefakty ze španělsky mluvících zemí a učebními pomůckami vyrobenými někdejšími studenty. Španělská vlajka visící hrdě za katedrou naznačuje, s jakou vášní se zde španělština vyučuje. Součástí učebny je taktéž projekční technika. Při návštěvě školy učebnu naleznete v 1. patře vlevo pod číslem 243.

UC8 – Počítačová multimediální učebna disponuje 24 stolními počítači a je určena primárně pro výuku jazyků. Podle toho vypadá i výzdoba místnosti, která se týká anglicky mluvících zemí. Tato učebna je bohatě vybavena multimediální technikou. Při návštěvě školy učebnu naleznete ve 2. patře nad učebnou španělštiny, dveře č. 334.

JID – Ve školní jídelně se může stravovat najednou téměř sedmdesát lidí. Výdejna je moderně vybavena a připravena pro výdej tří druhů jídel, která si strávníci vybírají přes internetový portál. Jídelnu najdete cestou k tělocvičně v levé části budovy.