Vize Slezského gymnázia

Chceme rozvíjet a podporovat žáky pro celoživotní učení a změny v 21. století, poskytovat vzdělávání  pro plnohodnotný život a přípravu k náročnému studiu na vysokých školách celého světa. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství a soulad.

Naším cílem je, aby se každý žák stal „vlastníkem svého učení“ a byl co nejlépe připraven do dalšího života.

Každý žák je pro nás partnerem a osobností, která si zaslouží pozornost. Velikost školy umožňuje osobní přístup a blízký vztah prakticky mezi všemi žáky a vyučujícími.

Všichni žáci svobodně rozvíjejí své silné stránky a objevují, v čem vynikají. Učí se vyhodnocovat informace a vytvářet si své vlastní názory a postoje, aby se zorientovali a využili svých příležitostí. Učí se pracovat v týmu a uvědomit si svou roli a zodpovědnost. Učí se sebereflexi a poskytování a přijímání efektivní zpětné vazby. 

My učitelé vedeme žáky k tomu, aby dělali důležitá rozhodnutí ohledně svého učení – co se budou učit a jak budou aplikovat své výsledky. Podporujeme vnitřní motivaci žáků, učíme je překonávat překážky a porozumět sobě i svému okolí. Zavádíme do praxe mentoring, koučování, formativní hodnocení – od počátečního stanovení cíle až po vyhodnocení posunu jednotlivého žáka.

Milada Pazderníková
ředitelka školy

Logo Slezského gymnázia

Tři písmena SGO spojená v jednom harmonickém celku. Důležité prostřední písmeno G je zvýrazněno centrální polohou a tmavším odstínem barvy, protože my jsme především gymnázium. Použití ostrých i oblých zakončení písmen prozrazuje hravost a odvahu chybovat cestou k poznání.

Barevnost odkazuje na hloubku, výšku a šířku vzdělání. Tmavě modrá jako nejhlubší místa oceánu a lidské mysli. Žlutá jako světlo hvězd vysoko na obloze, které inspiruje k novým nápadům. Šedá jako prach náročných a dlouhých cest vedoucích k širokému poznání.

Tvar podobný bludišti odpovídá na naše motto „V čase a prostoru se neztratíme“. Připomíná, že široká a pohodlná cesta mnohdy vede do slepé uličky. Zato úzká a těžká může vést k cíli.

Vysoký oblý tvar se podobá oknu nebo dveřím. Patka písmena G dokresluje kliku. Stačí za ni vzít a otevřít cestu ke vzdělání, otevřít cestu k nám na Slezské gymnázium. Vítejte u nás!