Prezentace projektu Emise pro 1. ročník SGO

Během prvního únorového týdne probíhala ve třídách 1. A, 1. B a 1. C prezentace projektu Emise na téma světelné znečištění.

Žáci z 1. ročníku se díky ní dozvěděli, co je to světlo, jaký podíl barevného složení mají jednotlivé světelné zdroje nebo jak jsme na tom my, lidé, se světlem z hlediska evoluce. Dále potom zjistili, co je to cirkadiální rytmus a proč není dobré se těsně před spaním vystavovat záření modré složky světla v podobě televize, počítačů, tabletů nebo telefonů.

Následovala prezentace projektu Emise obecně – co vše mohou zájemci v projektu Emise získat, jaké zkušenosti a dovednosti, kam je možné s projektem zavítat a jak se dají do budoucna informace zužitkovat pro následné studium. Byla jim také nabídnuta možnost změřit si světelné hodnoty svého telefonu či počítače, jakmile se dostanou do školy. A jak hodnotí prezentaci učitelé?

„Prezentace byla podle mě přínosná, žáci prvního ročníku dostali možnost slyšet, jak vypadá práce v projektu přímo od jeho členů. Vše bylo připravené a předem rozdělené, věděli jste, kdo bude o čem mluvit. Také jste dali možnost diskuze,“ sděluje své dojmy Mgr. Alexandra Hoňková. „Prezentace byla srozumitelná a přehledná. Co se týká projevu přednášejících, myslím si, že bylo vše v pořádku. Občas se sice něco seklo, ale to je vinou internetu a přednášející za to nemohou,“ vyjadřuje se Mgr. Bc. Ondřej Pika.

Věříme tomu, že prezentace byla užitečná nejen pro učitele, ale především pro žáky 1. ročníku a že se brzy v projektu setkáme s novými tvářemi.