Sportovní hala Slezského gymnázia

Prostory haly jsou určeny k výuce, zájmovým činnostem i pronájmu externím složkám.

Sportovní hala je určena převážně k výuce tělesné výchovy žáků středních škol. Svými rozměry splňuje veškeré požadavky pro halové sporty. V hale je dále k dispozici horolezecká stěna, gymnastický sál, sociální zázemí, šatny, posilovna, tribuna a balkón pro diváky. Díky bezbariérovým úpravám je budova dostupná také pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Virtuální prohlídka

Plocha

  • sportovní podlahová plocha je 1042 m2
  • sportovní hrací plocha 35 m x 30 m
  • povrch polyuretan ELTAN W
  • možnost rozdělit sportovní plochu na dvě poloviny pomocí dělící clony
  • hřiště: 4x badminton, 2x volejbal, 1x basketbal, 1x florbal, 1x házená, 2x tenis, 1x futsal
  • šatny pro sportovce včetně hygienického zázemí
  • ozvučení sportovní haly
  • elektronická výsledková tabule

Hlediště

  • tribuna pro sedící diváky v 1. NP pro cca 100 osob
  • balkón ve 2. NP pro cca 40 osob

Gymnastický sál

Sál ve 3. NP o rozměrech 17 x 7 metrů se zrcadlovou stěnou a se sociálním zázemím.

Realizace

Realizováno v rámci projektu: Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení

Termín uvedení do provozu: 4. 1. 2016