Mateřská škola Eliška

Zajímá vás práce v sociální sféře? Cítíte potřebu pomáhat druhým? Je pro vás přitažlivé dobrovolnictví? Pak je možné se již během studia na gymnáziu zapojit do spolupráce s MŠ Eliška – speciální školou, která je určena dětem se zdravotním postižením v oblasti tělesné, mentální, zrakové, sluchové, řečové a dětem s poruchou autistického spektra. Studenti-dobrovolníci pravidelně docházejí do MŠ na odpolední aktivity a jsou tak výraznými pomocníky stálých pracovníků mateřské  školy. Studenti pravidelně pracují v zájmových rehabilitačně-pohybových kroužcích a v ergoterapeutice (keramika), rovněž organizačně zajišťují akce jako Den dětí nebo Halloween.

Webové stránky: www.instagram.com/projekt.eliska

Garant projektu

Tkáčová Kamila, Mgr.
e-mail: tkacova.kamila@sgopava.cz