Základní údaje o Slezském gymnáziu

Oficiální název: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Ředitelka (statutární orgán):
Ing. Milada Pazderníková

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Kapacita školy: 510 žáků

Vyučovaný obor:
Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)
obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky

IZO školy: 108035743

Red IZO: 600017265