Přehled projektů

Projekty jsou činnosti, které mají konkrétní cíl a řízení. Bývají financovány z různých grantů. Některé projekty řeší studenti, jiné učitelé nebo všichni společně. Projekty jsou pro studenty velkou příležitostí k samostatnosti, kreativitě a zodpovědnosti. Díky nim mohou tvořit nové hodnoty nebo změnit společnost kolem sebe.

Emise

Projekt pro všechny, kterým záleží na ochraně životního prostředí. V současnosti se věnujeme dvěma tématům – správnému vytápění a světelnému znečištění. Naučíme vás také komunikovat s veřejností.

ERASMUS+

https://staryweb.sgopava.cz/storage/18_11_01_erasmus-a-my/ErasmusDays_2.JPG

Program, který zprostředkovává zahraniční kontakty a zkušenosti žákům i učitelům. Žáci navštěvují partnerské školy po celé Evropě, v rámci projektu rozvíjejí své jazykové dovednosti, věnují se dobrovolnictví, ochraně přírodního dědictví i propagaci kultury.

Šablony II

Soubor aktivit, z nichž těží žáci i učitelé. Realizujeme jazykové kroužky, přivádíme do výuky odborníky z praxe, využíváme moderní technologie a učitelé intenzivně sdílejí zkušenosti, například v rámci tandemové výuky.

Televize SGO

Mediální skupina, kde se žáci seznamují s procesem tvorby reportáží, technologiemi obrazového záznamu a zásadami televizního vysílání. Konzultujeme s odborníky, učíme se od profíků, kreativita je však naše vlastní.

HELP P3

Projekt šíří povědomí o poruchách přijmu potravy. Přivítáme všechny, kteří se chtějí v této oblasti sami vzdělávat a informace zprostředkovat ostatním spolužákům i žákům základních škol.

ZIP

Studentský parlament se snaží o to, aby škola byla příjemným místem, posiluje přátelské vztahy mezi žáky napříč všemi ročníky, organizuje soutěže i charitativní akce. Heslem je týmová práce a komunikace.

MŠ ELIŠKA

Projekt pro žáky se zájmem o psychologii, pedagogiku a sociální práci. Tým žáků se zapojuje do aktivit speciální mateřské školy pro děti s hendikepem, pro něž organizuje zábavná a sportovní odpoledne.

DofE

Cena vévody z Edinburghu je aktivita vedoucí k seberozvoji žáků. Uchazeči se zavazují udělat něco pro své tělo i duši, podpořit své okolí dobrovolnickou činností a převzít odpovědnost sami za sebe na projektové expedici.

Světová škola

V rámci tohoto projektu jsou do života školy začleňovány žákovské i školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody související s tematikou globálního rozvojového vzdělávání.

Realizované projekty

Stručný popis projektů, na kterých se spolupodílelo Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace.