Šablony OP JAK

Projekt je realizován prostřednictvím aktivit zaměřených na osobnostně sociální a profesní rozvoj žáků a pracovníků ve vzdělávání, podporu inovativního vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči žáků SŠ a veřejností.


Název projektu:  Inovativní vzdělávání na Slezském gymnáziu v Opavě
Operační program Jan Amos Komenský
Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000476
Začátek projektu: 1. září 2022                                                      Konec projektu: 30. srpna 2025

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost vzdělávání, podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností a prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a jejich úspěšnému ukončení. Projekt je realizován prostřednictvím aktivit zaměřených na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podporu inovativního vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči žáků SŠ a veřejností.

Slezské gymnázium realizuje aktivity, jakou jsou tandemová výuka, vzdělávání s využitím nových technologií, enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, well-being a psychohygiena, profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím mentoringu, projektové dny ve škole i mimo školu, návštěvy v jiných školách/školských zařízení a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.