Další z aktivit projektu Emise – konference s mezinárodní účastí

Emisaři informovali nejen o svém podílu na projektu čtvrti Stromovka.

V pátek 14. května se studentská vedoucí projektu Emise Anna Joy Beck (3. B) spolu s Michalem Jedličkou, náměstkem odboru životního prostředí a dopravy, zúčastnila mezinárodní konference Light Pollution.

Setkání proběhlo na Magistrátu města Opavy a během konference byl posluchačům i prezentujícím, především z Česka a Španělska, představen náš projekt a plány na výstavbu nové čtvrti Stromovka. Měli jsme také možnost seznámit se s příběhy podobných projektů ze Španělska.

Konference proběhla v angličtině a zúčastnilo se jí vedle 6 prezentujících téměř 40 posluchačů.

Máte-li zájem o problematiku světelného znečištění, můžete se seznámit s postojem Ministerstva životního prostředí. Pokud si pozorně prohlédnete Osvětlovací příručku pro obce, projektanty i občany, kterou MŽP vydalo, najdete v ní také zmínku o práci projektu Emise ze Slezského gymnázia. Ministerstvo projekt uvádí jako příklad občanské aktivity, která je hodna následování.