Maturita

Důležité termíny pro maturitní období 2024

  • Podání přihlášky k maturitě: 28. 11. 2023
  • Převzetí výpisu z přihlášky k maturitě: 12. 12. 2023
  • Písemné práce profilové části: 2. 4. – 5. 4. 2024
  • Didaktické testy společné části: 2. 5. – 7. 5. 2024
  • Jednotné zkušební schéma: bude aktualizováno
  • Ústní zkoušky: 20. 5. – 31. 5. 2024

Organizace maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení

Povinná četba k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Doporučené odkazy