Maturita

Důležité termíny

  • Podání přihlášky k maturitě: 27. 11. 2020
  • Převzetí výpisu z přihlášky k maturitě: 14. 12. 2020
  • Písemné testy profilové části: 26. 4. – 29. 4. 2021 pro jarní termín jsou zrušeny
  • Didaktické testy společné části: 24. 5. – 26. 5. 2021
  • Jednotné zkušební schéma: aktualizováno 16. 3. 2021 (viz níže)
  • Ústní zkoušky: 1. 6. – 4. 6. 2021 (4.C), 7. 6. – 11. 6. 2021 (4.A, 4.B)
    • Časový rozpis pro jednotlivé žáky a učitele je nasdílen na školním Google Disku od 12. 5. 2021
  • Testování: viz dokument MŠMT

Organizace maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení

Povinná četba k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Doporučené odkazy