Maturita

Důležité termíny pro maturitní období 2023

  • Podání přihlášky k maturitě: 28. 11. 2022
  • Převzetí výpisu z přihlášky k maturitě: 12. 12. 2022
  • Písemné práce profilové části: 3. 4. – 5. 4. 2023
  • Didaktické testy společné části: 2. 5. – 5. 5. 2023
  • Jednotné zkušební schéma: viz níže
  • Ústní zkoušky: 15. 5. – 26. 5. 2023

Organizace maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení

Povinná četba k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Doporučené odkazy