Maturita

Důležité termíny pro maturitní období 2022

  • Podání přihlášky k maturitě: 29. 11. 2021
  • Převzetí výpisu z přihlášky k maturitě: 13. 12. 2021
  • Písemné práce profilové části: 20. 4. – 22. 4. 2022
  • Didaktické testy společné části: 2. 5. – 5. 5. 2022
  • Jednotné zkušební schéma: termín oznámen v lednu 2022
  • Ústní zkoušky: 16. 5. – 27. 5. 2022

Organizace maturitní zkoušky 2022

Kritéria hodnocení

Povinná četba k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Doporučené odkazy