Maturita

Důležité termíny

  • Podání přihlášky k maturitě: 27. 11. 2020
  • Převzetí výpisu z přihlášky k maturitě: 14. 12. 2020
  • Písemné testy profilové části: 26. 4. – 29. 4. 2021 pro jarní termín jsou zrušeny
  • Didaktické testy společné části: 3. 5. – 7. 5. 2021 24. 5. – 26. 5. 2021
  • Jednotné zkušební schéma: aktualizováno 29. 1. 2021 aktualizováno 16. 3. 2021 (viz níže)
  • Ústní zkoušky: 17. 5. – 28. 5. 2021 1. 6. – 4. 6. 2021 (4.C), 7. 6. – 11. 6. 2021 (4.A, 4.B)

Organizace maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení

  • Kritéria hodnocení písemných prací profilové části maturitní zkoušky 2021 (bude doplněno)
  • Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021 (bude doplněno)

Povinná četba k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Doporučené odkazy