Školní poradenské pracoviště

Smyslem a cílem činnosti Školního poradenského pracoviště je zajištění poradenských služeb, systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, kvalitní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, podporování rovných příležitostí žáků a poskytování kariérových informací, vytváření důvěryhodného vztahu mezi školou a zákonnými zástupci a vzájemná spolupráce.

Veškeré služby jsou pro žáky školy, jejich zákonné zástupce i pedagogy poskytovány zdarma. Pracoviště zajišťuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Studenti, rodiče, zákonní zástupci, můžete se na nás obrátit se svými otázkami nebo žádostmi o informace, např. když:

  • zažíváte změny nálad, pociťujete strach, úzkost, vztek, bezmoc
  • máte potíže s učením a studiem, chcete poradit, jak najít motivaci, lépe pracovat s časem, studovat efektivněji
  • necítíte se komfortně, zažíváte pocity, které vás trápí nebo kterým nerozumíte
  • nejste spokojeni s výukou, s přístupem pedagogů, potřebujete radu ohledně výuky a vzdělávání
  • chcete zapracovat sám/sama na sobě, obnovit sebedůvěru, rozvíjet svou osobnost
  • potřebujete kontakt či doporučení na některého z odborníků

Poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy školy ve škole zajišťují:

Konzultace je možné domluvit osobně, telefonicky či e-mailem.

JSME TADY PRO VÁS!