Přijímací zkoušky Nanečisto

Nedílnou součástí přípravy k přijímacím zkouškám jsou vedle přípravných kurzů také přijímací zkoušky Nanečisto. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o cvičnou verzi přijímačkového testu, při níž jde o co nejvěrnější simulaci skutečné zkoušky. Používáme tedy autentické záznamové archy, odpovídající počet úkolu, shodný časový limit a totožnou úvodní procedúru. Žáci se tak mohou velmi dobře seznámit s celým průběhem zkoušky, vědí, co je čeká a na co si dát pozor.

Test je každoročně aktualizován, aby reflektoval nejnovější postupy. Již několik let je součástí PZN také jejich rozbor a čas vyhrazený ke konzultacím. Každý žák se tedy může přijít podívat na svůj cvičný test, zjistit, ve kterých otázkách chyboval, a konzultovat s učitelem správný postup řešení.

Přijímací zkoušky Nanečisto jsou skvělým způsobem, jak snížit stres u skutečných zkoušek. Dávají také příležitost ověřit si, kolik času reálně na test máte, a vyzkoušet, jak v praxi fungují zvolené strategie. Žáci, kteří na SGO absolvují přípravné kurzy z obou předmětů, mají PZN zdarma. 

PZN ve školním roce 2022/2023

Informujeme všechny zájemce, že Přijímací zkoušky Nanečisto se budou konat 28. března 2023 v prostorách Slezského gymnázia (Zámecký okruh 29, Opava). Jsou připraveny didaktické testy z českého jazyka a matematiky, a to podle vzoru státní jednotné přijímací zkoušky.

K přijímacím zkouškám Nanečisto se dostavte v úterý 28. 3. 2023 nejpozději v 14.45 – proběhne administrace. Od 15.00 se píší jednotlivé testy. Test z matematiky – 70 minut, test z českého jazyka – 60 minut. Nepočítáme s prodloužením časové dotace pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

S sebou si přineste psací a rýsovací potřeby.

Výsledky budou pod kódem žáka zveřejněny na webu Slezského gymnázia Opava.