Chemický kroužek

O minulosti pojednává dějepis, o zítřku rozhoduje chemie…

Co je cílem 

  • Žáci se naučí se rozumět chemii v souvislostech, propojí si ji s ostatními přírodními vědami.
  • Žáci získávají informace o přírodních i syntetických látkách na základě experimentů.

„Chemický kroužek byl pro mě velkým přínosem, protože jsme v praxi viděli reakce, o kterých jsem se dříve bavili v hodinách. Díky kroužku si učivo lépe pamatuji a vždy se mi lépe vybaví. Zároveň je to skvělý trénink do praxe, protože jsme si mohli v laboratoři všechno zkusit a podívat se, jak různé nástroje fungují, sestavit si aparaturu a pracovat s ní. Účastník se nejen baví tím, že kroužek zahrnuje spousty ohnivých a bouřlivých reakcí, ale také se učí, jak pracovat v laboratoři a s jakými chemikáliemi se reálně může setkat.“

Jana Jiroušková

Jak učení probíhá

  • Žáci se učí prakticky, pozorováním, prostřednictvím převážně badatelsky orientované výuky.
  • Kroužek probíhá v moderně vybavené chemické laboratoři.
  • Žáci se účastní akcí pro veřejnost, kde prostřednictvím chemických pokusů popularizují vědu.
  • Pracujeme kreativně nad rámec výuky.

Vazba na reálný život

  • Žáci se naučí propojovat informace týkající se procesů probíhajících v přírodě.
  • Žáci aktivně přistupují k ochraně svého zdraví a životního prostředí.
  • Žáci se naučí prezentovat na veřejnosti, účastní se táborů a akcí pro děti i veřejnost jako popularizátoři vědy.