GYMPLFEST – Nenech si to utéct!

Když mě v roce 2010 oslovili žáci, že nemají kde zkoušet svou hudební produkci, začali jsme uvažovat o zkušebně na SGO, napsali jsme grant a pak jsme pochopili, že v prostorách školy vzhledem k hluku nelze zkušebnu zřídit.

Pro své žáky se snažíme vytvořit přátelské prostředí, a proto vítáme možnosti setkávat se s nimi i v čase mimo výuku. Na GymplFestu by se měli sejít účastníci jednotlivých projektů, které působí na SGO od roku 2007, například MŠ Eliška, HELP P3, ZIP, EMISE, divadlo Bez názvu, TV SGO, Ekotým, Sportovní gymnastika, Volejbal a nově i Metanoia

Většina projektů je zaměřena na občanskou odpovědnost, proto i naše koncerty doprovází charitativní činnost. Letošní výtěžek použijeme na nákup školních pomůcek pro ukrajinskou školu – mám osobní přehled, do kterého edukačního zařízení se pošlou. 

GymplFest je akce, kterou pořádá SGO ve spolupráci se ZŠ Nový svět, její současná ředitelka Hana Kroupová je bývalá žákyně SGO a založila ji současná ředitelka SGO Milada Pazderníková. Proto i sobotní program od 10–12 h. je věnován jak dětem ze školy Nový svět, tak i ukrajinským dětem, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. O dětský program se postarají studenti zapojení do projektu Metanoia a MŠ Eliška.

  • Na GymplFestu bude možnost nahlédnout také do kronik Slezského gymnázia, které od roku 2003 tvoří učitelka dějepisu Magda Hrstková.
  • Během GymplFestu si budete moci i zadžemovat ve Zkušebně pod širým nebem, kterou má pod sebou Víťa Gruner.

Zvučení bude v režii Romana Rojka, učitele SGO, a catering zajišťuje Kačka z restaurace U Chovatelů. 

Na akci spolupracujeme s dlouhodobým partnerem OKO.  

Máte-li chuť zavzpomínat a setkat se, budete vítáni!

Vzhledem k omezené kapacitě jsou vstupenky přednostně distribuovány studentům a absolventům Slezského gymnázia. V případě, že nám zůstanou volná místa, můžou se pořadatelé rozhodnout o jejich prodeji i ostatním zájemcům. 

Jestli si chceš koupit vstupenku, musíš být studentem/absolventem/učitelem naší školy nebo žákem ZŠ přijatým na naše gymnázium. Jestli splňuješ zmíněné podmínky, můžeš koupit kromě své ještě dvě vstupenky pro vlastní hosty (pro ty neplatí výše zmíněné omezení). K dispozici jsou vstupenky jednodenní a dvoudenní.

GymplFest proběhne v sobotu 17. a neděli 18. června v areálu U Chovatelů v Opavě-Kylešovicích od 16 do 22 hodin. Cena jednodenní vstupenky je 350 korun, a jestli plánujete přijít oba dny (což doporučujeme!), vyjde vás vstupné na 680 korun. Součástí vstupenky je i občerstvení, které si vyberete v dotazníku. Máte-li zájem, můžete přispět i vyšší částkou, která bude využita pro charitu.

A jak se dostat na GymplFest? Protože organizujeme tak velkou akci poprvé, prosíme o shovívavost a pochopení ☺. 

A jak na to? Zde jsou kroky:

  1. pokud máte skutečný zájem
  1. automaticky obdržíte potvrzení o odeslání dotazníku, v termínu od 20. 4. do 13. 6. 2023 nutno vyplnit dotazník 
  2. z emailu  gymplfest@sgopava.cz vám přijde informace o stavu objednávky. V případě, že Vaši objednávku potvrdíme a zašleme Vám platební údaje, je nutné platbu provést do 3 dnů od obdržení tohoto e-mailu, jinak bude Vaše objednávka stornována
  3. zašleme e-mail s informací o spárování platby 

S dokumenty Obchodní podmínky GymplFest 2023 a Zásady zpracování osobních údajů GymplFest 2023 se můžete seznámit v dotazníku před jeho odesláním.

Současným žákům SGO budou vstupní pásky distribuovány výhradně ve škole. Absolventi a hosté obdrží vstupní pásky na místě konání, zároveň musí prokázat svou totožnost organizátorům u vstupu do areálu. (Totožnost lze prokázat jakýmkoliv úředním dokladem obsahujícím jméno a příjmení a fotku jeho držitele). 

Těším se na vás Kamila Tkáčová a zipáci