Odpad z přírody sám nezmizí

Ekotým spolu s dobrovolníky nasbíral za 1 hodinu 7 pytlů odpadu.

Podzim už pomalu, ale jistě klepe na dveře a s ním i podzimní úklid v rámci akce Ukliďme Česko, což pro školní Ekotým a řadu dobrovolníků neznamenalo nic jiného, než vzít pytle, rukavice a vydat se uklízet. Ve čtvrtek 16. září 2021 jsme se s úsměvem a dobrou náladou tedy společně pustili do práce.

Za hodinu jsme do 7 pytlů nasbírali různý odpad, většinou se jednalo o plasty. A kde jsme přírodu tohoto odpadu zbavili? V okolí Stříbrného jezera, na krátkém úseku řeky Opavy a také v okolí Psího útulku v Opavě. Do této aktivity se zapojilo 16 dobrovolníků, včetně členů Ekotýmu a Mgr. Stely Paterové. Stejnou lokalitu jsme uklízeli již v dubnu v rámci oslav Dne Země, tehdy jsme nasbírali 10 pytlů odpadu, tedy o trochu více než nyní. Můžeme to považovat za malý úspěch, i když odpadu v přírodě zůstává bohužel stále hodně.

Pro žáky to nebyla pouze příležitost udělat dobrou věc, ale také se například seznámit s „nováčky“ – tedy žáky 1. ročníku. Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na další společné akce.