Příběh jednoho trička

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 se uskutečnil pilotní workshop Příběh jednoho trička. Tento projekt je jednou z aktivit spolku Kapradí, jejichž společným jmenovatelem je udržitelnost. Obsah a cíl workshopu koresponduje s mezinárodní iniciativou Fashion Revolution.

Projektového dne se účastnili  členové školního ekotýmu a zájemci z 1. – 4. ročníku. Během čtyř vyučovacích hodin žáci procházeli celou řadou aktivit, včetně dramatizace, práce ve skupinách, tvorby plakátu. Co se dozvěděli a nad čím se zamýšleli? Jak probíhá životní cyklus jednoho trička ve spojení s dopadem jeho výroby na životní prostředí, na životy lidí zejména v rozvojových zemích, kam je výroba korporátního módního průmyslu přesunuta. To vše v kontrastu s nadměrnou spotřebou naší společnosti. Proto by se měl každý jednotlivec v duchu Fashion Revolution zajímat o to, odkud se naše oblečení bere.

Johana Bublíková z 2. B zjišťovala mezi účastníky workshopu, které informace studenty zaujaly a jaké mají povědomí o fast fashion. Zde jsou některé z odpovědí:

… ročně se vyrobí cca 150 miliard kusů oblečení …

… na výrobu jednoho trička je potřeba 2600 litrů vody a jedněch džínů dokonce 7600  litrů … 

… získala jsem úplně nový pohled na fast fashion…

… o některých věcech teď budu určitě přemýšlet jinak …