Den stromů se školním Ekotýmem

Nedělní odpoledne 16. října v sadech Svobody patřilo v Opavě oslavě Dne stromů. Na programu akce se podílelo více než 30 organizací, které pro návštěvníky vytvořily nespočet vzdělávacích a kreativních aktivit týkajících se znalostí dřevin a trvale udržitelného rozvoje.

Hlavním organizátorem akce byl Magistrát města Opavy. Náš školní Ekotým se taktéž zapojil do organizace a připravil pro malé i velké návštěvníky kreativní aktivitu – vytváření zvířátek z použitých pet víček. Tato aktivita byla ukázkou toho, jak se dá tento „odpad“ dále využít a jak může ještě řadu dětí potěšit. Naše stanoviště bylo po celou dobu akce zaplněno malými dětmi, které si zde s rodiči nadšeně vyráběly zvířátka od pavouka po dinosaura.