Projekt SGO byl oceněn Evropskou jazykovou cenou Label 2018

Ředitelka školy, Ing. Milada Pazderníková, a garant projektu, Mgr. Kamil Plaček, převzali dne 27. 6. 2018 v Praze na MŠMT ocenění v podobě Evropské jazykové ceny Label 2018.

Projekt Slezského gymnázia s názvem El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) / The One Who Reads A Lot and Travels A Lot, Sees A Lot and Knows A Lot je zařazen do celoevropského programu Erasmus+ a rozvíjí partnerství se školami z Norska, Švédska a Španělska. Každá ze zapojených škol se zaměřila na jiný aspekt zdravého životního stylu ve zdravém prostředí. Na webové stránce www.elqueviaja.eu jsou podrobné informace a výstupy z tohoto projektu.