Světová škola

O projektu

V rámci tohoto projektu jsou do života školy začleňovány žákovské i školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody související s tematikou globálního rozvojového vzdělávání. Základní myšlenkou je příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Motto: Uč se – zjišťuj – jednej

Vizitka naší školy

Do tohoto projektu jsme se přihlásili a o udělení titulu Světová škola usilujeme, protože se aktivně zajímáme o dění okolo sebe, sledujeme lokální i globální problémy a hledáme souvislosti mezi nimi. Považujeme za důležité vést žáky, pedagogy i veřejnost k zodpovědnosti a nacházení řešení konkrétních problémů. Věříme, že vzdělávání má být praktické a přinášet užitek, proto chápeme tento projekt jako přirozenou součást aktivit Slezského gymnázia – viz Interaktivní mapa.