Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Název projektu: Nové metody na SGO

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 2014-2020
Výzva č. 02_16_035

Registrační číslo: projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005213

Začátek projektu: 1. 8. 2017

Konec projektu: 31. 7. 2019

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Projekt Nové metody na SGO podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů Slezského gymnázia prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků, a to s možností personálního posílení o školního kariérového poradce. Dále jsou v projektu podporovány aktivity s využitím cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt NOVÉ METODY NA SGO je spolufinancován Evropskou unií.