Šablony pro SŠ a VOŠ II

Jedná se o poměrně rozsáhlý soubor podporovaných aktivit zaměřených na kolegiální spolupráci a nadstandardní práci s žáky.

„Klub španělštiny rozhodně stojí za to. Učení probíhá zábavnou formou, ať se jedná o gramatiku, nebo cokoliv jiného. Díky klubu jsem se naučila nejen lépe španělsky, ale dozvěděla se také spoustu zajímavostí o Španělsku samotném.“

Kristina Petkovová

„Z práce v tandemu jsem si odnesla několik postřehů:

  • Mám vstřícné a erudované kolegy, s nimiž je možné pustit se do alternativních metod výuky.
  • O odpovědnost za vzdělávání se dělím se svými žáky.
  • I čtvrťáci jsou ochotní soutěžit a hrát si.“

Mgr. Magda Hrstková

Název projektu: Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 2014–2020

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo: projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014400

Začátek projektu: 1. 9. 2019

Konec projektu: 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT a spolupráce s rodiči žáků

Slezské gymnázium realizuje v rámci projektu aktivity, jako je Tandemová výuka, Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím mentoringu, Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ, Využití ICT ve vzdělávání v SŠ, Klub pro žáky SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem a Projektový den ve škole.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.