Slezské gymnázium bylo oceněno Národním pedagogickým institutem ČR

V letošním 9. ročníku soutěže Brána k druhým se umístily na 1. místě projekty MŠ Eliška a HELP P3 Slezského gymnázia v Opavě.

Soutěž je pořádaná Národním pedagogickým institutem České republiky ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. Jejím hlavním cílem je oceňovat dobročinné, prospěšné a užitečné skutky dětí a mládeže do 26 let. 

V letošním roce se soutěže v kategorii Mládež do 18 let zúčastnilo dohromady 11 týmů z celé České republiky. Právě v této kategorii se na prvním místě umístily projekty našeho gymnázia.

Projekt HELP P3 se o umístění zasloužil hlavně získáním grantu Statutárního města Opavy, který posloužil k nákupu pomůcek užívaných při přednáškách, jako je nová potravinová a pitná pyramida, nové brožury či pracovní listy. Mimo jiné HELP P3 dokončil výstavu srovnání nápojů s cukry, které v nich jsou obsaženy. V období od listopadu 2019 do listopadu 2020 členové projektu realizovali 13 přednášek ohledně prevence poruch příjmu potravy pro 285 lidí.

Projekt MŠ Eliška, spolupracující se speciální Mateřskou školou Eliška v Opavě, v prosinci roku 2019 vyhrál v celostátní soutěži VeryHero, jejímž cílem bylo ocenit dobré skutky, podělit se o ně s ostatními a tím je motivovat, aby sami dobré skutky dělali. Soutěže se zúčastnilo 11 studentek a členek projektu. Výhrou v soutěži naši žáci získali 15 000 Kč, které v dubnu 2020 darovali anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení Slezské nemocnice v Opavě. V rámci projektu MŠ Eliška dochází skupina 40 žáků do speciální Mateřské školy Eliška v Opavě, kde pomáhají při vedení kroužku keramiky a v rehabilitačně pohybovém kroužku. Rovněž se podílejí na organizaci akcí pro děti z MŠ, jako je například Den dětí nebo Karneval.