Koordinátor nadání

Mgr. Lucie Kolníková

E-mail: kolnikova.lucie@sgopava.cz

Tel.: 553 710 542 / kl. 519

  • aktivně vyhledává a identifikuje nadané žáky
  • vytváří příležitosti pro rozvoj nadání
  • poskytuje podporu nadaným žákům (doporučuje žákovské soutěže, olympiády, SOČ, odborné exkurze, přednášky, stáže, badatelské aktivity apod.)
  • poskytuje individuální konzultace na témata, se kterými žáci potřebují poradit či pomoci
  • vyhodnocuje práci s nadanými žáky
  • stimuluje zájem dalších pedagogických pracovníků školy
  • zajišťuje další vzdělávání pro pedagogické pracovníky školy
  • navazuje spolupráci s univerzitami a dalšími partnery