Jak projekt Metanoia pracoval v minulém roce? A co dál?

Studenti pracující v projektu pomáhali hendikepovaným dětem v různých kroužcích. Zde si můžete přečíst, jak se studentům i lidem se zdravotním postižením dařilo a jak si to obě strany užily.

Kroužek stolního tenisu

Studentky k nám chodily skoro každý týden po celé pololetí. Byla to pro nás velká pomoc. Hlavně pro kluky to bylo velké zpestření, když s nimi mohly hrát slečny, a přišlo nám, že se na kroužek těšili díky tomu ještě víc než dřív. Studentky s nimi nejen hrály, ale i komunikovaly. To je pro osoby s mentálním postižením, kte hůře navazují kontakty, moc dobrá zkušenost. Na konci pololetí se studentky zúčastnily i závěrečného turnaje. Moc děkujeme všem studentkám a studentům a doufáme, že budou chodit i příští rok.

Danuše Šafránková, vedoucí kroužku stolního tenisu

V rámci projektu Metanoia jsme se zapojily do kroužku stolního tenisu, který se konal každou středu v tělocvičně na Sokolce. Chtěly jsme zjistit, jaká je práce s handicapovanými lidmi, jak s nimi komunikovat a navázat kontakt. Handicapovaní byli pokaždé šťastní, že s nimi někdo tráví čas a že si s nimi někdo i popovídá. Pomohlo nám to si uvědomit, že tito lidé mají také své problémy a každodenně se musejí vypořádat s předsudky ostatních lidí. Je hrozně fajn, že naše škola má projekty, kde člověk může dobrovolně pomáhat lidem. Navíc ten pocit, že jste někomu pomohli, je k nezaplacení. Nedalo nám to jenom dobrý pocit, ale zároveň jsme získaly řadu zkušeností a dovedností, které, jak doufáme, budeme moci využít při svém dalším vzdělávání. Rády se sem budeme vracet a jistě vyzkoušíme i další aktivity s handicapovanými.

Studentky z 2. C

Arteterapie

Během školního roku 2021/22 se studentky Slezského gymnázia zapojily do práce v kroužku Arteterapie jako asistentky/dobrovolnice pro mladé se zdravotním postižením. S jejich přístupem a pomocí byli velmi spokojeni nejen mladí, ale i profesionální asistenti a učitelé. Studentky se aktivně tvůrčím způsobem zapojovaly do veškeré činnosti a ihned si získaly přízeň účastníků kroužku. Pohotově si poradily s překážkami, které práce s postiženými přináší, a také přispěly k hodnotnému výsledku jejich práce.

Mgr. Eva Hořínková, vedoucí kroužku Arteterapie

V rámci projektu Metanoia, který pomáhá handicapovaným lidem, jsem se dostala do kroužku Arteterapie. Společně jsme tvořili různé obrázky nebo výtvory, většinou tematicky k době, počasí nebo náladě. V kroužku vždy panovala moc příjemná atmosféra, společně jsme se bavili, smáli a zapomněli na rozdíly mezi námi. Všichni zúčastnění si dávají na své práci velmi záležet a sdílet s nimi radost z povedeného díla byla vždy nejlepší odměnou.

Alena Kadlubiecová

Aquaterapie

Studenty musím moc pochválit za jejich zájem o problematiku plavání a vodních aktivit pro lidi se zdravotním postižením. Jejich přirozená empatie si všechny získala hned od první hodiny. Do všech aktivit se bez problému zapojovali včetně transportu do vody a pomoci při oblékání. Byla radost s nimi spolupracovat a je radostné, že jsou studenti, kteří mají zájem pomáhat.

Bc. Karel Silný, vedoucí kroužku Aquaterapie

Práce s hendikepovanými nám dala obrovskou zkušenost. Jsme rádi, že jsme si to mohli zkusit, protože ne každý si toto může zažít. Být v s nimi v blízkosti a komunikovat s nimi je velice obohacující. Trenér nám dal skvělou příležitost v tom, že jsme se mohli opravdu vše naučit, poskytl nám odborné informace, abychom vše mohli správně aplikovat a praktikovat.

Jan Vícha a Michaela Evjáková

Boccia – pohybové aktivity

Pohybovky boccia probíhaly v tělocvičně ZŠ Dostojevského a studentky, které na kroužek docházely, se ochotně zapojovaly do hry boccia a pomáhaly mladým lidem převážně na invalidním vozíčku při manipulaci s rampou a míčkem. Mladí lidé s postižením tak měli možnost si prožít pocity soutěživosti, ale také rádi komunikovali se studentkami. Všichni uvítají, pokud spolupráce bude probíhat i v příštím školním roce.

Mgr. Vít Paterek, vedoucí kroužku boccia – pohybové aktivity

Člověku se díky této zkušenosti doopravdy otevřou oči. Dojde vám, jak velké štěstí máte, když můžete každý den vstát a jít třeba jen tak ven. Neskutečně je všechny obdivuju, jsou neuvěřitelná parta lidí. S některými se občas potkáme ve městě a na chvíli si popovídáme. Mají z toho obrovskou radost a já vlastně taky. Už se nemůžu dočkat, až je letos zase všechny budu potkávat pravidelně.

Eliška Celtová