Angličtina

One language sets you in a corridor for life.
Two languages open every door along the way.
Frank Smith

Co je cílem

 • Žáci se naučí anglicky na úrovni B2 SERR ve všech jazykových dovednostech – mluvení, poslechu, čtení i psaní.
 • Pro zájemce nabízíme dvouletý seminář, který připravuje na složení certifikátů FCE/CAE, případně TOEFL.
 • Pro zájemce nabízíme dvouletý i jednoletý seminář konverzace v angličtině.

Profil absolventa

 • Nebojí se mluvit v cizím jazyce, dokáže vyjádřit a obhájit své názory, umí efektivně diskutovat, poskytne zpětnou vazbu spolužákům. Zvládá týmovou práci v anglickém jazyce. 
 • Přečte s porozuměním i obsáhlejší anglicky psané texty, postihne hlavní myšlenku, vybere podstatné informace, s jistotou zpracovává zdroje v anglickém jazyce.
 • Rozumí mluvenému anglickému projevu, zvládá komunikaci s rodilým mluvčím.
 • Je schopen vyslechnout s porozuměním nahrávku či video v angličtině, udělá si poznámky, dokáže dále nakládat se zjištěnými informacemi.
 • Napíše různé typy formálních i neformálních textů. Zvládá běžnou písemnou komunikaci v rozsahu obecných témat.
 • Má povědomí o anglicky mluvících zemích, uvědomuje si jejich vzájemné odlišnosti. Oceňuje přínos rozmanitosti kultur.
 • Je jazykově vybaven pro studium v zahraničí. Disponuje jazykovým základem, na němž lze budovat oborovou specializaci (např. obchodní angličtinu, angličtinu pro právní praxi atd.).

Jak učení probíhá

 • žáci používají moderní učebnice, ICT, odebírají výukové časopisy
 • na škole působí rodilý mluvčí, žáci mají možnost se setkávat i s rodilými mluvčími různých profesí (např. piloti americké armády), Edison
 • pořádáme projektové dny (Evropský den jazyků, Shakespeare)
 • žáci absolvují zážitkové hodiny a programy (příprava typických pokrmů, fantasy odpoledne)
 • žáci se účastní soutěží (Překladatelská soutěž pořádaná OU Ostrava, soutěž UPOL, Juvenes Translatores, Best in English) a olympiád

Vazba na reálný život

 • žáci budou umět aktivně komunikovat slovem i písmem
 • poznají kulturu a způsob myšlení rodilých mluvčích a budou si uvědomovat, jak se při komunikaci projevují
 • budou schopni při komunikaci volit správné komunikační strategie

Slezské gymnázium je dlouhodobě přípravným centrem pro skládání mezinárodních jazykových certifikátů:

Proč se učit anglicky

 • angličtina je jazyk vědců, pilotů, počítačových odborníků, diplomatů, obchodníků, cestovatelů a médií
 • znalost angličtiny zvyšuje vaše šance získat dobrou práci jak doma, tak i v zahraničí
 • oficiální jazyk 53 zemí 
 • jazyk cca 400 milionů lidí
 • nejběžnější druhý jazyk
 • konečně budete vědět, o čem je vaše oblíbená písnička, nemusíte čekat na předabování dlouho očekávané filmové novinky (své oblíbené herce si užijete v originále)
 • angličtina vám umožní přístup k více než polovině obsahu internetu, protože 52 % nejnavštěvovanějších webových stránek na světě je v angličtině

Fun Facts

Věděli jste, že…  

 • v Británii se vypije více než 60 miliard šálků čaje ročně?
 • za vynález deštníku či pláštěnky vděčíme Britům; stejně tak tkaniček, golfu nebo puzzle?
 • obyvatelé Londýna mohli jako první na světě používat metro a navštěvovat ZOO?
 • jedna z rezidencí krále Karla je nejstarší a největší dosud obývaný hrad na světě, Windsor?
 • kdekoliv v Británii se nebudete nacházet od moře dál než 115 km?
 • britský král nemá cestovní pas?
 • jedno z nejtradičnějších jídel je fish and chips, ale v průzkumu oblíbenosti mezi Brity zvítězila tikka masala, což je jídlo indické?
 • nejkratší a nejstarší anglické slovo je “I”?
 • nejdelší anglické slovo má 45 písmen: Pneumonoultramicroscopic-silicovolcanoconiosis – vědecký název pro typ plicního onemocnění?
 • Shakespeare obohatil angličtinu o 1700 slov?
 • každých 98 minut vznikne v angličtině nové slovo, což je 14,7 slov denně?
 • slovo good má v angličtině zdaleka nejvíce synonym, a to 380? 
 • v Číně je více lidí používajících angličtinu než v USA? 
 • nejpoužívanější anglické podstatné jméno je time
 • podle hrubého odhadu má angličtina 1 000 000 slov, ale běžný mluvčí jich používá 20 000-30 000? 
 • v důsledku tiskové chyby bylo v letech 1932-1940 v anglickém slovníku uváděno slovo dord, které neexistuje a stalo se známým jako ‘ghost word’?

Vzdělávací zdroje

 • Naši učitelé a žáci pracují s aplikací Englishme!