Návrat maturantů do školy – 25. listopadu 2020

Přesně podle pravidel třetího stupně vládního systému PES se dnes do školy vrátili žáci závěrečného ročníku.

Drží se v homogenních skupinách, každá ze tříd má vyhrazené celé patro a učitelé chodí za nimi do tříd. V seminářích a angličtině požadavek homogenity skupin samozřejmě znamená jisté potíže, ale daří se ho naplňovat. Hlavně jsme rádi, že se zase můžeme potkávat.