Druhý rok s projektem Metanoia

Projekt Metanoia dokázal ve školním roce 2022/23 opravdu hodně věcí a uspořádal mnoho úspěšných akcí.

Aktivně fungovala pomoc pro ukrajinské děti, spolupráce s Mateřskou školou Eliška a také s Klubem přátel zdravotně postižených Eliška, z. s. O tom, co vše se povedlo v projektu MŠ Eliška, se dozvíte v samostatném článku.

Pomoc pro ukrajinské děti

Tento kroužek poskytuje dětem z Ukrajiny pomoc se začleněním do kolektivu a s jazykovou bariérou. Každou středu se s dětmi na hodinu sešli naši studenti a společně se věnovali různým aktivitám, jako je např. skládání origami, malování na obličej, kreslení nebo tancování.

Nově od tohoto roku děti vyučovala naše studentka Alena Kadlubiecová i hře na klavír. V prostorách naší hudebny jsme se děti snažili naučit jak samotnou hru na klavír, tak hudební teorii a noty. Snažíme se děti rozvíjet, a tak na každou hodinu vymýšlíme různé typy aktivit.

V říjnu jsme dokonce díky naší studentce Jolaně Muchové ze čtvrtého ročníku uskutečnili výlet do Mokrých Lazců, kde si děti vyzkoušely jízdu na koni.

Kroužku se v současné době aktivně věnuje 10 našich studentů. Seznamují se tak s prací s dětmi, což jim poslouží jako příprava na pedagogickou dráhu. Hana Schillerová, jedna ze zapojených studentek, uvedla:

„Naučila jsem se lépe komunikovat s dětmi. Kreativní činnosti, které pro ně vymýšlíme, mě baví a ještě si při tom odpočinu od školních povinností. Hlavně jsem si uvědomila, že máme velké štěstí, že žijeme v této zemi.”

Handicap

Zde jsme se soustředili na práci s handicapovanými lidmi, převážně však již s dospělými. Jedním z kroužků zaštítěným Klubem přátel zdravotně postižených Eliška, z. s., byl kroužek stolního tenisu. Hráči jsou vždy nadšení, když studenti dorazí a zlepší jim den. Nové tváře pro ně vytvářejí pestřejší prostředí. Mimo pravidelná hráčská setkání byl v adventním čase uskutečněn vánoční turnaj a na ukončení školního roku nás v posledním červnovém týdnu pozvali na společné posezení.

Vedoucí kroužku stolního tenisu Kamča Hříbková, Jirka Pělucha a Wolfi Katerinec uvedli:

„Již druhým rokem se odehrává úžasná spolupráce mezi studenty Slezského gymnázia a naším kroužkem stolního tenisu na Sokolce na Fügnerově ulici v Opavě.

Náš kroužek navštěvují děti, ale i dospělí s mentálním postižením a díky pravidelnému tréninku neustále zdokonalují své dovednosti a posouvají hru do netušených dimenzí…

Velký přínos pro jejich rozvoj představuje asistence z řad studentů. Skutečně si velice vážíme, že za námi studenti docházejí ve svém volném čase. Je skvělé vidět, jak navazují kamarádské vztahy s našimi svěřenci. Handicapované to vždy motivuje k ještě lepším sportovním výkonům. Pevně věřím, že si to s námi užili i studenti Slezského gymnázia a odnesli si do života zase novou zkušenost.

S nadějí se díváme i do budoucna a určitě bychom chtěli tento vzájemně obohacující vztah i nadále rozvíjet. Těšíme se, že za námi budete docházet i v příštím školním roce. Zatím za vše chceme vyjádřit jedno veliké DÍKY!“

Kroužek boccia a pohybové aktivity je také jedním z kroužků Handicapu. Většina účastníků kroužku byla na vozíku, takže asistentů bylo třeba každou lekci a jejich pomoc byla vždy vítaná.

Vedoucí kroužku boccia Vít Paterek řekl:

„V měsících leden až červen probíhal kroužek ve velmi dobré atmosféře. Studentky se aktivně a přátelsky zapojovaly do dění a byly účastníky z řad handicapovaných velmi vítané. Z důvodu velkého zájmu účastníků byl kroužek prodloužen z dubna až do konce června.“

Novinkou tohoto roku je také kroužek tanečních, který si zasloužil samostatný článek.

V neposlední řadě je zde kroužek arteterapie, který studenti navštěvovali dvakrát měsíčně. V dílničce se vyráběly tematické výrobky a panovala zde příjemná atmosféra. V adventním období žákyně pomáhaly s vyráběním sněhuláků a zasněžených krajin a naopak o jarních svátcích se zhotovovala barevná velikonoční vajíčka či přáníčka.

Vedoucí kroužku arteterapie Eva Hořínková nám svěřila:

„Studentky se v úloze asistentek opravdu osvědčily. Společně s žáky dokázaly pracovat na výrobcích empatickým i tvůrčím způsobem. Dokonce si poradily i s individuálními obtížemi jednotlivých žáků a ochotně plnily jejich požadavky. Spolupráce se natolik dařila, že se studentkami žáci navázali přátelské vztahy. Za jejich, pro nás přínosnou práci mnohokrát děkujeme a budeme se těšit na příští spolupráci. Poděkování si jmenovitě zaslouží Anežka Parvová, Magdaléna Dubová, Aneta Tkáčová, Vendula Suffnerová a Vanesa Jasníková.“

Vedoucí projektu Handicap Alena Kadlubiecová hodnotila:

„Chtěla bych říct, že lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, je potřeba vždycky a je jen na nás, jestli jednou týdně věnujeme své odpoledne někomu jinému a uděláme tím někomu radost. Doufám, že budeme takto pokračovat i v dalším školním roce.“

Studenti, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, dále pomáhali na akcích pro město. Jedná se o Muzejní noc ve spolupráci s OKO, Den dětí ve spolupráci s OKO a Opavský den dětí v Městských sadech.

Celkově hodnotíme tento rok jako úspěšný. Zvládli jsme toho mnoho a už se těšíme, co dál nám projekt přinese.

Za projekt Metanoia