Zhodnocení spolupráce s MŠ Eliška

Školní rok se nám pomalu, ale jistě přehoupl do prázdninové pohody, a proto bych ráda jako vedoucí projektu Mateřská škola Eliška shrnula, co vše nám práce přinesla.

Jak již někteří ví, po covidové pauze jsme obnovili spolupráci s Mateřskou školou Eliška, která s námi udržuje součinnost od roku 2004. Toto zařízení je speciální škola určená pro děti se zdravotním postižením v tělesné, mentální, zrakové, sluchové a řečové oblasti a děti s poruchou autistického spektra.

Po celý rok jsme pravidelně navštěvovali odpolední kroužky keramiky a sportovek a dále jsme se podíleli na organizaci Podzimních slavností, Maškarního reje a Reje čarodějnic. Byli jsme tak výraznými pomocníky stálých pracovníků školky.

Dobrovolnictví nám dalo hromady nepopsatelných zážitků, pocitů dobrého skutku a mnoho nových zkušeností. Sama za sebe mohu říct, že po chvílích strávených s dětmi mám energii na rozdávání a jsem ráda, že mohu pomoct dětem, které to potřebují. V následujících řádcích bych chtěla citovat pár zpětných vazeb od členů projektu:

„Do projektu MŠ Eliška jsem se zapojila v lednu, kdy jsem začala chodit pomáhat dětem do kroužku keramiky. Naučilo mě to větší trpělivosti a pochopení.“

Berta Hermanová

„Díky projektu pravidelně docházím na odpolední kroužky do MŠ Eliška, kde se také účastním maškarních rejů. Práce s dětmi je pro mě velmi obohacující, přináší mi nejen dobrý pocit či vyšší míru empatie a trpělivosti, ale také zkušenosti a praxi.“

Adéla Vondřejcová

„Pravidelně chodím do Mateřské školy Eliška pomáhat dětem při tvoření v keramice. Sama ráda něco vyrábím a pracuji s dětmi a při této činnosti se mi propojuje obojí. Mohu říci, že díky projektu již vím, co obnáší práce s handicapovanými dětmi.“

Nikol Gvoždíková

„Do projektu jsem se zapojila, protože ráda pomáhám ostatním. Vyzkoušela jsem si práci s malými handicapovanými dětmi a také se zúčastnila Podzimních slavností. Jsem vděčná za možnosti, které mi projekt nabízí. Vyplňuje mé volné chvíli pestrými aktivitami.“

Magdaléna Dubová

Pozitivní pocit je nám potvrzován i v podobě zpětných vazeb od učitelek z Mateřské školy Eliška. Některé bych ráda uvedla:

„Studentky v kroužku pohybových her dětem citlivě pomáhaly. Svým nadšením hry obohacovaly, vnášely pohodovou atmosféru a některé nejisté děti u nich hledaly oporu a pomoc v situacích, kdy si samy nevěřily. Pomoc studentek tedy hodnotím velmi pozitivně a všem děkuji!“

Jana Vitásková, vedoucí kroužku sportovky

„V tomto školním roce jsou studenti opravdu moc šikovní, děti i paní učitelky, které vedou jednotlivé odpolední zájmové terapie, jsou s jejich pomocí a aktivním přístupem velmi spokojené. Co se týká pomoci při organizaci akcí pro děti a rodiče, studenti jsou vždy aktivní, velmi ochotní, komunikují s dětmi i rodiči, jsou mnohým nápomocni…

Spolupráce se studenty je výborná a je znát, že ti, kteří k nám docházejí, tuto dobrovolnou činnost vykonávají se zájmem, s empatií k postiženým dětem.“

Petra Kirschnerová, ředitelka Mateřské školy Eliška

Tímto bych ráda poděkovala všem aktivním členům projektu, kteří věnovali svůj volný čas dětem navštěvujícím MŠ Eliška. Budeme se těšit na další rok plný akcí a nezapomenutelných zážitků.

Za MŠ Eliška v rámci projektu Metanoia