Základy společenských věd

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak,
aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíce dobra.
L. N. Tolstoj

Co je cílem 

 • seznámit žáky se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života
 • poučit se o psychologických, etických a právních kontextech mezilidských vztahů
 • naučit žáky využívat získaných znalostí a dovedností v praktickém životě – tedy vyrovnat se s problémy každodenní praxe

Jak učení probíhá

 • žáci realizují a absolvují projektové dny
 • žáci se učí psát granty na úrovni města, kraje  
 • žáci koordinují práci v rámci projektů (HELP P3, ZIP – studentský parlament, EMISE, TV SGO, MŠ Eliška)
 • žáci absolvují a koordinují besedy, přednášky – např. Středeční přednášky
 • žáci absolvují workshopy v oblasti práva, ekonomie, politologie – např. Národní technická knihovna (projekt s ČVUT)
 • žáci organizují sbírky – Bílá pastelka
 • žáci se účastní národních a nadnárodních soutěží (Studentská Agora, Český model amerického kongresu – ČMAK, Simulace OSN, Finanční gramotnost aj.)
 • v učebním procesu využívají žáci formu prezentací, týmové spolupráce a vrstevnického hodnocení

Vazba na reálný život

 • žáci absolvují odborné exkurze – Senát, Poslanecká sněmovna, ČNB, Česká televize aj.
 • žáci se setkají s praxí – návštěva soudního líčení, práce s logopedem, speciálními pedagogy, psychology
 • spolupráce s dalšími subjekty : 
 • Magistrát města Opava – organizace lampiónového průvodu pro obyvatele města Opavy  
 • Domov seniorů Bílá Opava – starost o seniory (aktivita pro budoucí psychology, lékaře)
 • spolupráce s MŠ Eliškou (aktivita pro budoucí speciální pedagogy, psychology)
 • organizace voleb do různých úrovní státního aparátu – inspirováno organizací Člověk v tísni (učení občanské odpovědnosti)
 • práce v projektech – např. EMISE – aktivita pro budoucí chemiky, fyziky, právníky
 • komunikační dovednosti – spolupráce s médii