Televize Slezského gymnázia získala Cenu Zpráviček

Členové Televize SGO se za pomoci některých žáků 3. ročníku zapojili do soutěže pořádané Českou televizí.

Jednalo se o soutěž, ve které žáci naší školy nastínili, jak probíhá jedna z hodin Základů společenských věd na Slezském gymnáziu. V hodině jsme k výuce  finanční gramotnosti použili  video z webu ČT edu, na kterém  najdete nemálo užitečných materiálů nejen z oblasti ZSV.