Prohlubovali jsme si orientaci ve světě financí

V dnešní době se často mluví o finanční gramotnosti. Studenti SGO dostali příležitost k poučení v této oblasti.

Včera – 26. května 2021 – nás v hodině základů společenských věd navštívila Tereza Procházková, která pracuje v OVB Allfinanz (akciová společnost poskytující finanční služby a finanční poradenství), aby nám přiblížila náplň její práce a také časté odborné termíny, se kterými se v rámci jejího oboru můžeme setkat. Bavili jsme se například o důchodových rentách, správném a účinném spoření, o tom, jak nejlépe zacházet s příjmem, a o různých variantách ukládání peněz.

Terka, absolventka SGO, vystudovala ekonomii na vysoké škole v Ostravě a vedla s námi také diskuzi o našich plánech do budoucna. Nakonec nám nabídla možnost účasti na dalších přednáškách o finanční gramotnosti, o které byl velký zájem.

Myslím si, že výklad byl pro celou třídu přínosem, a jsme rádi, že nám Terka touto cestou více přiblížila danou problematiku.