Brand školy ve 3D

Žáci 3. ročníku se v předmětu Informační a komunikační technologie učí 3D modelování. V úvodních hodinách tvoří v on-line aplikaci Tinkercad, avšak složitější modely vznikají v aplikaci Onshape.

Navazující 3D tisk je zapotřebí připravit ve sliceru – programu, který přesně definuje, co se má vytisknout v jednotlivých vrstvách tenkých řádově desetiny milimetrů.

Letošní třeťáci spojili 3D tisk s vizuálním stylem školy. Výsledkem jejich snahy jsou propagační předměty s logem školy.