Jarní křivky

Žáci druhého ročníku se v předmětu Informační a komunikační technologie učí vědomostem a dovednostem z oblasti počítačové grafiky, a to jak rastrové, tak i vektorové. I v letošním školním roce distanční výuky tomu nebylo jinak. Z důvodu dostupnosti softwaru probíhaly on-line lekce v programu Inkscape, který je zdarma ke stažení.

Žáci se postupně naučili pracovat s vektory. Osvojili si transformaci objektů, různé typy výplní (lineární, radiální přechody), slučování a odečítání tvarů, Bézierovy křivky, cesty, práci s textem, masku vrstvy atp. Reflexi získaných dovedností si mohli ověřit samostatnou prací na téma jaro (jarní piktogramy). Obecné zadání bylo účelové, aby vznikl dostatečný prostor pro tvořivost. Zde jsou jejich práce: