Matematický seminář se zúčastnil cvičení na VŠ

V úterý 13. října 2022 strávili maturanti svůj dvouhodinový seminář z matematiky na jednom z prvních cvičení z předmětu Matematická analýza I na Slezské univerzitě. V budově rektorátu SLU se přidali zhruba ke třicítce mladých nadšenců pro matematiku, kteří zde studují první ročník.

Studenti matematického semináře před budou Matematického ústavu v Opavě

Inkriminované cvičení z matematické analýzy I je určeno pro studenty prvního ročníku a navazuje na přednášky z tohoto předmětu. V hodině, kterou jsme navštívili, byly procvičovány vlastnosti funkcí. Oprášili jsme své znalosti z třetího ročníku, nasáli vysokoškolskou terminologii a matematickou symboliku a po pár minutách se už celkem dobře orientovali. Když si k tomu přidáme, že naše znalosti byly obohaceny o existenci několika zvláštních funkcí, jako je Dirichletova funkce, funkce signum nebo Riemannova funkce, byla akce velice zdařilá. Rádi si ji někdy v budoucnu zopakujeme.