Němčina

Co je cílem

 • dorozumět se v běžných životních situacích
 • úspěšně zvládnout maturitní zkoušku a certifikátní zkoušky
 • pochopit gramatické struktury jazyka a umět je použít v běžné mluvě
 • rozšířit si povědomí o německy mluvících zemích, významných osobnostech
 • volit správné komunikační strategie
 • zdokonalit se v dovednostech (psaní, čtení, porozumění poslechovému textu, samotná komunikace)

Proč si vybrat německý jazyk

 • německý jazyk je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku
 • 185 milionů lidí na celém světě mluví německy
 • 80 milionů mluvčích používá němčinu jako druhý jazyk
 • v Evropě je němčina z hlediska počtu rodilých mluvčích (s 90–100 miliony lidmi) druhý nejvíce používaný jazyk
 • v zemích Evropské unie je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem
 • patří mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě

Samotná výuka

 • klademe důraz na komunikativní výuku
 • používáme moderní učební materiály
 • možnost volby Semináře z němčiny
 • učíme se také vzájemně
 • navštěvuje nás rodilá mluvčí
 • účastníme se výjezdů do německy mluvících zemí (Rakousko, Německo)

Němčina v praxi

 • účastníme se soutěží v německém jazyce
 • podílíme se na organizaci programu Lange Nacht der kurzen Texte ve spolupráci se Slezskou univerzitou (SLU) 
 • jsme úspěšní v soutěži přednesu dramatických textů – Dramawettbewerb (spolupráce s SLU)
 • navštěvujeme naše „sousedy“ (Vídeň, Berlín, Postupim, Drážďany, …)
 • někteří z nás úspěšně skládají mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch B1, B2

Vídeň

Parádní exkurze! Tomuto městu se totiž nedá odolat. Kdo nezná krásné a hodnotné památky Vídně, jakými jsou muzea, Hofburg, Burgtheater, Parlament, překrásný zámek Schönbrunn a mnoho dalších, opravdu neví, o co přichází. Tentokrát jsme měli ještě větší štěstí, protože jsme mohli projít 20 místnostmi zámku Schönbrunn s temperamentní českou průvodkyní. Samozřejmě nesměla chybět ani zábava v pravém slova smyslu – Prater.


Lange Nacht der kurzen Texte

V Klubu ART Obecního domu v Opavě se sešli příznivci němčiny, kteří neváhali ostatním přednést, přečíst, zahrát či zazpívat v německém jazyce cokoliv, co je zaujalo nebo co by chtěli ostatním představit. Cílem tohoto večera je motivovat mladé lidi ke studiu německého jazyka a prohloubit spolupráci se školami v Moravskoslezském regionu. Naše gymnázium skvěle reprezentovaly nadané němčinářky Nikol Brzesková a Veronika Oczková, které velmi líbivou a zvučnou němčinou přednesly úryvek z knihy A. de Saint-Exupéryho Der kleine Prinz, za což si právem odnesly potlesk obecenstva i velkou pochvalu pedagogů Oddělení germanistiky SLU.

Dramawettbewerb

Dramawettbewerb – to je název soutěže v dramatizaci krátkých německých textů, kterou pořádá Ústav cizích jazyků Slezské univerzity.  Akce se pravidelně účastní gymnázia a střední školy z celého kraje a naše škola se s radostí k této akci připojuje.

Am SGO macht Deutsch Spaß!