Informační a komunikační technologie

Musíme technologii ovládat, a ne se stát jejími otroky.
Dalajláma

Co je cílem

 • příprava žáků pro navazující vysokoškolské studium
 • schopnost efektivně využívat technologie v profesním i společenském životě
 • rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti napříč různými obory
 • průběžné vzdělávání pedagogů Slezského gymnázia v oblasti využívání moderních technologií ve výuce

Co se u nás naučíte?

 • používat cloudové služby, a to nejen v oboru IKT, ale také v každodenní žákovské agendě
 • pracovat s kancelářskými aplikacemi. Poznámka: Po dobu studia Vám nabídneme bezplatnou licenci MS Office 365 až pro pět Vašich zařízení.
 • rozvíjet své prezentační dovednosti s využitím netradičních prezentačních nástrojů
 • publikovat digitální obsah v různých mediálních podobách (web, video, audio, elektronický dokument)
 • programovat v různých jazycích. V běžných hodinách IKT motivujeme rozvoj algoritmického myšlení blokovým programování s využitím robotické pomůcky (mBot, Sphero, Lego Mindstorms).
 • pracovat s mobilními zařízeními (vyučujeme s iPady)

Jak učení probíhá?

 • Vzdělávací zdroje jsou žákům poskytovány v e-learningovém prostředí Google Učebny, které nabízí možnost hodnocení žákovských výstupů nejen sumativně, ale také popisnou zpětnou vazbou formativního charakteru.
 • Praktické kompetence rozvíjené v přímé výuce zadáváme s důrazem na jejich využitelnost v profesní sféře.
 • Pořádáme přednášky pro studenty ve spolupráci se Slezskou univerzitou a VŠB-Technickou univerzitou a videokonference s osobnostmi z oboru.
 • Připravujeme a motivujeme žáky k účasti v soutěžích.
 • Pořádáme projektové dny.
 • Angažujeme vybrané žáky v aktivitách spojených s propagací a provozem školy. Příkladem jsou žákovské fotografie na webových stránkách či v propagačních materiálech, programování aplikací šitých na míru vnitřním potřebám školy.