Francouzština

Je pense, donc je suis.
René Descartes

Co je cílem, co se žáci naučí

Žáci se v rámci výuky francouzštiny naučí jazyk na úrovni B1 podle společného evropského rámce. Pro zájemce standardně nabízíme dvouletý i jednoletý seminář a v současnosti funguje i Francouzský klub.

Kromě maturitní zkoušky z francouzského jazyka mohou studenti složit mezinárodní jazykový certifikát DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) na úrovních A1 až B2. Spolupracujeme s Alliance française d’Ostrava.

Proč zrovna francouzština

Ve spolupráci s oddělením mezinárodních vztahů Moravskoslezského kraje vysíláme studenty na jednoleté studijní pobyty na středních školách ve francouzském regionu Grand-Est, konkrétně ve městech Nancy a Metz. Podporujeme studenty na pracovních stážích v Bretani.

Naši žáci jsou úspěšní v překladatelských soutěžích pořádaných např. UPOL nebo OU Ostrava i v konverzačních soutěžích pořádaných MŠMT. Zapojujeme se do akcí pořádaných Institut Français de Prague (Concours de la Francophonie) a spřátelených školských zařízení (Je sais faire en français).

Bude vás to bavit!

Na platformě www.etwinning.net aktivně pracujeme na projektech, zabývali jsme se problémy spojenými s nedostatkem vody a jejím znečištěním, zajímali jsme se o kulinářské a kulturní tradice, zkoumáme fake news ve frankofonním světě, poznáváme mýty a legendy naší země i zemí partnerských škol.

Ve výuce se pravidelně objevují moderní metody, studenty vedeme ke spolupráci, vyučujeme podle moderních učebnic, na škole působí rodilá mluvčí, často využíváme ve výuce ICT.

K čemu vám to bude?

Své znalosti a dovednosti naši žáci zúročí při zahraničních vzdělávacích výjezdech a studijních pobytech. Aktivně se zajímají o kulturu Francie, připravují kulinářské speciality jednotlivých regionů (francouzská kuchyně je zapsaná na seznamu UNESCO nehmotného dědictví), čtou zjednodušenou četbu v originále, sledují filmy v původním znění. Každé dva roky připravují program spojený s oslavou mezinárodního dne jazyků.

Francouzsky mluví více než 200 milionů lidí na pěti kontinentech, francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk, společně s ní je to také jediný jazyk, který je možné se učit ve všech zemích světa. Zvládnutí těchto dvou jazyků otevírá dveře na pracovním trhu ve Francii, která je pátou největší obchodní mocností světa a do které proudí třetí největší objem zahraničních investic, ale také všech zemí Frankofonie, kterých je 88 a mezi které patří Kanada, Švýcarsko nebo Belgie.

Francouzština je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu.

Odkazy