ZIP – bilance činnosti ve školním roce 2022/23

Dobrý den, ahoj, jmenuji se Alžběta Kudelová a jsem současná „šéfka“ studentského parlamentu ZIP. Ráda bych na tomto místě shrnula, co všechno jsme v letošním školním roce zvládli.

ZIP, neboli Zainteresovaná Inteligentní Parta studentů, měl už od září plno práce s rozvojem naší školy. Díky skvělému kolektivu v projektu a podpoře města Opava se nám podařilo uspořádat spoustu aktivit a akcí pro naše spolužáky i pro veřejnost.

ZAČÁTEK, JAK MÁ BÝT

Školní rok jsme odstartovali – jako každý rok – adaptačním kurzem, na kterém členové ZIPu pomáhali učitelům na stanovištích a poté předvedli svůj program, kterým prváky přivítali ve škole. Díky již zmíněné spolupráci s Magistrátem a Opavskou kulturní organizací mohli studenti pomoci při lampionovém průvodu městem, Muzejní noci či Dnu dětí v městských sadech. Naše škola se také přidala k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – studenti si vyvěšením vlajky připomněli 64. výročí povstání proti čínské okupaci Tibetu, během níž zahynulo na 80 000 Tibeťanů.

STUDENTSKÉ VOLBY

Proběhly také studentské volby, které se konaly 18. a 19. ledna. Při nich si studenti vyzkoušeli, jak to probíhá u řádných voleb. Na instagramu školy i ZIPu byly příspěvky, které informovaly studenty o tom, jak volit, koho mohou volit, jaké jsou pravomoci prezidenta a jaký je aktuální volební stav v republice. Stories tvořil náš letošní absolvent a bývalý „šéf“ ZIPu Petr Sedláček.

VÝZNAMNÉ DNY

Dále jsme pokračovali v tradici připomínání zajímavých a významných dnů. Příkladem může být Den elegance (28. 3.), kdy studenti do školy přišli oblečení ve společenském oděvu, Den podpory lidí s Downovým syndromem (21. 3.), který jsme si připomněli různobarevnými ponožkami, apod.

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na prostředí školy. Letos jsme vytvořili pro studenty novou ZIPárnu-studovnu, ve které mají k dispozici počítače a učebnice a mohou se zde ve volném čase vzdělávat nebo plnit své školní povinnosti. První ZIPárna teď slouží k odpočinku a „odpojení“ od světa, ve které žijeme, proto by zde nikdo neměl používat elektroniku a sítě.

Soustředili jsme se také na chyby a nedostatky, které studenti mohli napsat do dotazníku, jenž nám poté pomohl při zlepšování. Nově jsme zavedli na záchodech košíky s hygienickými pomůckami pro dívky, a protože jsme zamýšleli zvětšit prostory k odpočinku, pomocí instagramového příspěvku jsme studenty požádali o staré snowboardy a skateboardy, ze kterých se pak vyrobily lavičky umístěné na chodbách školy.

GYMPLFEST

K oslavě třicátých narozenin SGO proběhl historicky první GymplFest (což je upgradovaný charitativní koncert GymplBands). Uskutečnil se ve dnech 17. a 18. června v Kylešovicích. V sobotu ráno byl dobrovolný program pro děti ze ZŠ Nový svět, který navázal na pomoc ukrajinským dětem, jíž se věnuje naše škola už delší dobu. Odpoledne pak po oba dny hrály kapely bývalých i současných studentů SGO a také našich učitelů. Uplatnily se rozmanité žánry, takže si každý našel to své. Dvoudenní festival se povedl a výtěžek, který se pohybuje okolo dvaceti tisíc, poputuje na školní pomůcky pro ukrajinské děti. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě, ale i těm, kteří přišli a podpořili účinkující.

ZÁVĚR

Díky projektu ZIP mají studenti možnost naučit se velké množství dovedností – spolupráce, komunikace, tvoření grafiky nebo vedení týmu. Jsem ráda, že jsem se mohla zapojit do aktivit, které jsme jakožto ZIPáci pořádali, a DĚKUJI všem, kdo se podíleli na organizaci či spolupracovali na akcích naší školy. Letos toho bylo opravdu dost, ale i přes to, jsme všechno zvládli a věřím, že příští rok přinese stejné množství možností jako ten uplynulý. Velké díky patří také Mgr. Tkáčové, která je garantem projektu.

Za studentský parlament ZIP