Seminaristky z psychologie absolvovaly zajímavou přednášku

Studentky Slezského gymnázia si rozšířily znalosti o pěstounské péči.

Dne 20. září 2021 se studentky čtvrtého ročníku v rámci semináře z psychologie zúčastnily přednášky v Centru psychologické pomoci. Jejím tématem byla náhradní rodinná péče.

Díky paní Heleně Müllerové (psycholožce) a paní Michaele Bortlíkové (sociální pracovnici) již víme, jaký rozdíl je mezi dlouhodobým a dočasným pěstounstvím a co všechno musí člověk absolvovat, než se stane pěstounem nebo adoptuje dítě.  Věříme, že informace využijeme nejen u maturity ze ZSV, ale i při přijímacích zkouškách například na obor psychologie.