Deník Ruth Maierové – Co bychom si asi zapsali my?

Dne 23. února 2021 jsme se my, seminaristé dějepisu ze třetího ročníku, zúčastnili workshopu, který pro nás zprostředkovalo Muzeum Brněnska – Vila Löw-Beer v Brně a Židovské muzeum v Praze.

Tento workshop se týkal příběhu Ruth Maierové, Židovky s moravskými kořeny, která byla jednou z obětí holocaustu.

Podstatnou částí workshopu byla práce s jejími deníky. Procházeli jsme úryvky týkající se nejen běžných problémů dospívající dívky – Ruth postupně nalézala svou identitu Židovky, uvědomovala si situaci, ve které se Židé nacházeli, a snažila se vypořádat se svým osudem.

Mohli jsme sledovat jak sny mladé dívky, tak i niterné prožívání bolestivých událostí, jako byla Křišťálová noc ve Vídni roku 1938 nebo odloučení od rodiny při cestě za bezpečím do Norska.

Workshop nás zasáhl mnohem více, než jsme předpokládali. Práce s úryvky deníku coby historickým pramenem pro nás byla zajímavá a obohacující. Mnoho žáků také vyjádřilo zájem o hlubší prostudování deníků Ruth Maierové. 

Workshop sám o sobě byl vítaným obohacením distanční výuky a velice milým zážitkem, a to nejen díky interakci přednášejících s posluchači, ale také pro krásně připravenou prezentaci a fotografie, které výklad doplňovaly. Moc tímto děkujeme přednášejícím a také našim učitelkám Mgr. Vendule Kopťákové a Mgr. Věře Podrazké, které nám workshop zprostředkovaly.